Raadgevend referendum

Als u de Nederlandse Nationaliteit heeft, mag u ook stemmen voor het raadgevend referendum op 21 maart. Het referendum gaat over de vernieuwde ‘Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten’ (Wiv 2017). Een belangrijke wijziging in deze wet is de verruiming van de bevoegdheden van onze nationale en militaire veiligheidsdiensten. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017? 

Dat is de vraag waar u voor of tegen stemt bij het referendum. U doet dit door één witte stip rood te kleuren. Kleur niets als u blanco wilt stemmen.