Verkiezingen

Op woensdag 15 maart 2017 wordt in Nederland de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gehouden. Om te kunnen stemmen heeft u een stempas én een legitimatiebewijs nodig. 

Legitimatiebewijs

Voor de verkiezingen mag uw legitimatiebewijs maximaal vijf jaar verlopen zijn. U mag dus een legitimatiebewijs gebruiken waarop staat: geldig tot 16 maart 2012 of elke datum daarna. Voor het aanvragen van een vervangende stempas moet uw legitimatiebewijs wel geldig zijn.

Bezorging stempassen

De gemeente Maastricht laat de stempassen bezorgen uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing. Heeft u op 1 maart 2017 nog geen stempas ontvangen? Dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. 

Vervangende stempas

Heeft u nog geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? U kunt tot en met vrijdag 10 maart 2017 tot 23.59 uur een vervangende stempas aanvragen via het formulier op de pagina stempas aanvragen.

U kunt ook mondeling een vervangende stempas aanvragen vanaf maandag 6 maart tot en met dinsdag 14 maart 2017 12.00 uur bij het GemeenteLoket. Voor het aanvragen van een vervangende stempas heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig.

Volmacht

Kunt u op 15 maart niet zelf naar een stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen. Deze persoon moet uw stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen en mag maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen. Uw gemachtigde moet in het stemlokaal, naast de eigen stempas en de volmacht(en), een kopie van uw identiteitsbewijs (niet langer dan 5 jaar verlopen) laten zien. Iemand machtigen kan op twee manieren.

1. Zelf uw stempas omzetten in een volmachtbewijs 

Vul op de achterkant van uw stempas de gegevens in van uw gemachtigde. Daarna zet zowel u als de persoon die voor u stemt een handtekening. Geef deze persoon een kopie mee van uw identiteitsbewijs. Uw identiteitsbewijs mag niet langer dan 5 jaar verlopen zijn.

2. Een volmachtbewijs aanvragen

U kunt ook schriftelijk een zogenoemd volmachtbewijs aanvragen. Hiervoor heeft u een machtigingsformulier nodig. U kunt het pdf-formulier downloaden op de pagina stemmen bij volmacht. U kunt tot en met vrijdag 10 maart 2017 tot 23.59 uur een volmacht aanvragen via het formulier op de pagina volmacht. U kunt ook mondeling een volmacht aanvragen tot en met dinsdag 14 maart  2017 12.00 uur bij het GemeenteLoket. Of u vraagt het formulier telefonisch aan via 14 043. Als uw verzoek wordt ingewilligd, dan krijgt uw gemachtigde een schriftelijk volmachtbewijs toegezonden.

Stemmen in een andere gemeente?

Wilt u stemmen in een andere gemeente? U kunt tot en met vrijdag 10 maart 2017 tot 23.59 uur een kiezerspas aanvragen via het formulier op de pagina kiezerspas. U kunt ook mondeling een kiezerspas aanvragen van maandag 6 maart tot en met dinsdag 14 maart 2017 12.00 uur bij het GemeenteLoket. Met de kiezerspas kunt u stemmen in een willekeurig stemlokaal in Nederland. De kiezerspas kan net als een stempas worden omgezet naar een onderhandse volmacht. Hierdoor kan een andere kiesgerechtigde voor de kiezer stemmen in een willekeurig stemlokaal in Nederland.  

Campagne voeren

U wilt in Maastricht campagne voeren voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Voor een aantal campagnemiddelen moet u een vergunning aanvragen. Andere middelen zijn alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plekken. Alle informatie en de voorwaarden leest u bij het product 'campagne voeren voor Tweede Kamerverkiezingen'.

Meer informatie

Heeft u vragen? Mail naar verkiezingen@maastricht.nl of bel 14 043. 

Information in English

If you have questions about the municipality elections then please send an e-mail to verkiezingen@maastricht.nl