Calvin Klein

Dhr. C.C. Klein

Burgerlid Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Calvin Klein

E: Calvin.Klein [at] gemeenteraadmaastricht.nl

Overige functies

  • Trainee RichtingZuid¬†(bezoldigd)
  • Bestuurslid Jongerennetwerk LINK (onbezoldigd)