Jhon Miesen

Dhr. J.B.J. Miesen

Burgerlid Partij Voor de Vrijheid (PVV)

Portreftfoto Jhon Miesen burgerraadslid Partij Voor de Vrijheid PVV

E: Jhon.Miesen [at] gemeenteraadmaastricht.nl

Overige functies

  • Zzp’er in de zorg (bezoldigd)
  • Secretaris Adviesraad Steunpunt Mantelzorg Envida (onbezoldigd) 
  • Secretaris van Stichting Ondersteuning PVV-Maastricht (onbezoldigd)
  • Voorzitter van zangkoor  'die van us' (onbezoldigd)