Jhon Miesen

Dhr. J.B.J. Miesen

Burgerlid Partij Voor de Vrijheid (PVV)

Portreftfoto Jhon Miesen burgerraadslid Partij Voor de Vrijheid PVV

E: Jhon.Miesen [at] gemeenteraadmaastricht.nl

Overige functies

  • vrijwilliger Rode Kruis (onbezoldigd)
  • bestuurslid Adviesraad Steunpunt Mantelzorg Envida (onbezoldigd) 
  • zzp'er in de zorg (bezoldigd)
  • secretaris van Stichting Ondersteuning PVV-Maastricht (onbezoldigd)
  • voorzitter van zangkoor  'die van us' (onbezoldigd)
  • vrijwilliger Vluchtelingenwerk Limburg (onbezoldigd)
  • vrijwilliger bij WNF (onbezoldigd)
  • vrijwilliger bij Trajekt (onbezoldigd)