Nicky Beckers

Dhr N. Beckers

Burgerlid VVD

Burgerlid Nicky Beckers

T: (043) 763 26 05
M: 06 49 73 14 56
E: Nicky.Beckers [at] gemeenteraadmaastricht.nl

Overige functies

  • Developer PROambt Advies B.V. (bezoldigd)
  • Lid van verdienste JOVD Limburg (onbezoldigd)
  • Trainer JOVD (onbezoldigd)
  • Lid Continu├»teitscommissie JOVD Limburg (onbezoldigd)
  • Plv. lid kascontrolecommissie┬álokaal netwerk Maas en Geul VVD (onbezoldigd)