Alain Garnier

Dhr. A.J.R.M. Garnier

Wethouder Sociale zaken, Gezondheid, Arbeidsmarktbeleid en Vastgoed

Portretfoto van wethouder Alain Garnier

T: (secretariaat) (043) 350 40 12
E: alain.garnier [at] maastricht.nl
Bent u van de media en heeft u een vraag voor wethouder Garnier? Bel dan met 043 350 42 00 of mail naar pers [at] maastricht.nl.

The above contact details are for press enquiries only. For other requests or questions about living or working in Maastricht, please contact the gemeente (municipality) by using the MijnGemeente App or by calling 14 043.

Portefeuille

 • Sociale zekerheid en armoedebeleid
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Gezondheid (inclusief IZA/GALA)
 • Vastgoed en grondbeleid
 • Stadsdeelwethouder Noord
 • 5e locoburgemeester

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid algemeen en dagelijks bestuur GGD
 • Lid bestuurlijke adviescommissie Veilig Thuis (GGD Zuid-Limburg)
 • Lid algemeen en dagelijks bestuur Sociale kredietverlening en schuldhulpverlening
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken Maastricht Heuvelland
 • Lid bestuur Podium24
 • Lid bestuur stichting Re-Integratie Maastricht & Mergelland
 • Lid bestuur Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg, voorzitter Werktafel transparante dienstverlening (onderdeel bestuur Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg)
 • Lid Regionaal Werkbedrijf Zuid-Limburg
 • Lid stuurgroep Trendbreuk