Alex Meij

Dhr. A.N.A. Meij

Wethouder Sociale Zaken, Jeugdzorg, Vastgoed, Personeel en Organisatie

Alex Meij

T: (secretariaat) (043) 350 40 12
E: Alex.meij [at] maastricht.nl
Bent u van de media en heeft u een vraag voor wethouder Meij dan kunt u bellen met 043 - 350 42 00 of mailen naar pers [at] maastricht.nl.
This number and emailadress is explicitely intended for members of the press.
For other requests, or questions regarding your residency in the city of Maastricht, please call the municipality at 14 043.

Portefeuille

 • Sociale zaken en armoedebeleid
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Jeugdzorg
 • Gezondheid
 • Vastgoed en grondbeleid
 • Personeel en organisatie
 • Stadsdeelwethouder Maastricht Noord
 • 5e loco-burgemeester

Ambtsgebonden nevenfuncties 

 • Lid algemeen en dagelijks bestuur GGD Zuid-Limburg
 • Lid bestuurlijke adviescommissie Veilig Thuis (GGD-ZL)
 • Voorzitter stuurgroep decentralisatie jeugdzorg Zuid-Limburg
 • Lid algemeen en dagelijks bestuur Sociale kredietverlening en schuldhulpverlening
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland
 • Lid bestuur Podium24
 • Lid bestuur stichting Re-integratie inbesteding Maastricht & Mergelland
 • Lid Aandeelhoudersvergadering NV MTB Regio Maastricht
 • Lid VNG bestuurlijk netwerk BJ42
 • Lid G40 themagroep jeugd, onderwijs en WMO
 • Lid bestuur Arbeidsmarktregio Z-L, voorzitter Werktafel transparante dienstverlening (onderdeel bestuur Arbeidsmarktregio Z-L) 
 • Lid Regionaal Werkbedrijf Z-L