Alex Meij

Dhr. A.N.A. Meij

Wethouder Sociale Zaken, Gezondheid, Vastgoed, Personeel en Organisatie

Alex Meij

T: (secretariaat) (043) 350 40 12
E: Alex.meij [at] maastricht.nl
Bent u van de media en heeft u een vraag voor wethouder Meij? Bel dan met 043 350 42 00 of mail naar pers [at] maastricht.nl.

The above contact details are for press enquiries only. For other requests or questions about living or working in Maastricht, please contact the gemeente (municipality) by using the MijnGemeente App or by calling 14 043.

Portefeuille

 • Sociale zaken en armoedebeleid
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Gezondheid
 • Vastgoed en grondbeleid
 • Personeel en organisatie
 • Stadsdeelwethouder Maastricht Noord
 • 5e loco-burgemeester

Ambtsgebonden nevenfuncties 

 • Lid algemeen en dagelijks bestuur GGD Zuid-Limburg
 • Lid bestuurlijke adviescommissie Veilig Thuis (GGD-ZL)
 • Lid algemeen en dagelijks bestuur Sociale kredietverlening en schuldhulpverlening
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland
 • Lid bestuur Podium24
 • Lid bestuur stichting Re-integratie inbesteding Maastricht & Mergelland
 • Lid Aandeelhoudersvergadering NV MTB Regio Maastricht
 • Lid bestuur Arbeidsmarktregio Z-L, voorzitter Werktafel transparante dienstverlening (onderdeel bestuur Arbeidsmarktregio Z-L)
 • Lid Regionaal Werkbedrijf Z-L
 • Lid stuurgroep Trendbreuk

Persfoto

Alex Meij