Annemarie Penn-te Strake

Annemarie Penn-te Strake

Burgemeester

Burgemeester van Maastricht

T (secretariaat): (043) 350 40 32
E: secretariaat.burgemeester [at] maastricht.nl
Twitter: @AnnemariePenn
Bent u van de media en heeft u een vraag voor burgemeester Penn-te Strake dan kunt u bellen met 043 - 350 42 00 of mailen naar pers [at] maastricht.nl.

This number and emailadress are explicitly intended for members of the press. For other requests, or questions regarding your residency in the city of Maastricht, please call the municipality at 14 043.

Portefeuille 

 • Algemene en bestuurlijke zaken
 • (Grensoverschrijdende) samenwerking
 • Communicatie
 • Bestuurlijke en ambtelijke integriteit
 • Openbare orde en veiligheid
 • Handhaving
 • Zorg- en veiligheidshuis
 • Jeugdzorg
 • Vergunningen aan de burgemeester voorbehouden

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Regioburgemeester Limburg
 • Voorzitter Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO)
 • Lid stuurgroep Studio Europa
 • Bestuurslid Universiteitsfonds Limburg/SWOL
 • Voorzitter Vereniging Limburgse Gemeenten
 • Voorzitter Heuvelland-, Tripool- en MAHHL-overleg
 • Voorzitter provinciale regietafel vluchtelingen
 • Vicevoorzitter Brainport Network
 • Lid LOVP
 • Voorzitter stuurgroep decentralisatie jeugdzorg Zuid-Limburg
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland voor onderdeel jeugdzorg
 • Lid VNG bestuurlijk netwerk BJ42
 • Lid G40 themagroep jeugd, onderwijs en WMO
 • Naam - functie – vanaf jaar

  • Stichting Herdenking Amerikaanse Kerstviering 1944 Beschermvrouwe 2015 
  • Maastricht Symposium/comité Koning Willem I Lid raad v. aanbeveling 2015 
  • Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht Erepresident 2015 
  • Limburgse Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik Ambassadeur 2015 
  • Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar Erepresident 2015 
  • Stichting Limburgse Veteranendag Lid comité van aanbeveling 2015 
  • Stichting Maastrichtse Componisten Beschermvrouwe 2015 
  • Stichting Model European Parliament Limburg Lid comité van aanbeveling 2015 
  • Oranjecomité Maastricht Erevoorzitter 2015 
  • Prinses Christina Concours Lid comité van aanbeveling 2015 
  • Stichting RAGweek Lid comité van aanbeveling 2015 
  • Reuzengilde Gigantius Maastricht Deken
  • Ronald McDonald Huis Maastricht Lid comité van aanbeveling 2015 
  • TEFAF Lid erecomité 2015 
  • Jan van Eyck Academie Ambassadeur 2016 
  • Jeugd Symfonie Orkest Amikejo Beschermvrouwe 2016 
  • Old Hickory Fund Lid comité van aanbeveling 2016 
  • 90-jarig bestaan Veldeke Kring Limburg 2016 
  • Stichting Matty Niël Lid comité van aanbeveling 2017 
  • Cappella Sancti Servatii, beschermvrouwe 2018 
  • Deken Hanneman Stichting, lid comité van aanbeveling 2018 
  • Nederlands Studenten Orkest Lid comité van aanbeveling 2018 
  • Feestcomité d’n Ingel Lid ere-comité 2018 
  • Ambassadeur van het programma Geweld hoort nergens thuis, april 2018 
  • Voorzitter adviescommissie Eremedaille voor verdienste politie. 
  • Ambassadeur stichting met je Hart 2015
  • Stadscarnavalsvereniging De Tempeleers Beschermvrouwe 2015
  • Hub Cobbenprijs Ambassadeur 2020
  • ‘Speulentere Spelle’,  Lid Comité van Aanbeveling, 2021