Annemarie Penn-te Strake

Annemarie Penn-te Strake

Burgemeester

Annemarie Penn-te Strake

T (secretariaat): (043) 350 40 32
E: secretariaat.burgemeester [at] maastricht.nl
Twitter: @AnnemariePenn
Bent u van de media en heeft u een vraag voor burgemeester Penn-te Strake dan kunt u bellen met 043 - 350 42 00 of mailen naar pers [at] maastricht.nl.

Portefeuille 

 • Algemene en bestuurlijke zaken, waaronder bestuurskracht, bestuurlijke integriteit, kabinetszaken en lobby
 • Europese zaken
 • (Grensoverschrijdende) samenwerking
 • Internationalisering
 • Stedenband Chengdu
 • Integrale veiligheid en openbare orde, veiligheidshuis
 • Toezicht en handhaving
 • Communicatie
 • Positionering Maastricht
 • Vergunningen voorbehouden aan de burgemeester
 • Coördinatie vluchtelingen(opvang)

Ambtsgebonden functies 

 • Voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg 
 • Regioburgemeester Limburg binnen Nationale Politie en lid regionale vertegenwoordigingen 
 • Voorzitter Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) 
 • Lid Raad van Advies Confucius Instituut 
 • Lid stuurgroep Working on Europe 
 • Bestuurslid Universiteitsfonds Limburg/SWOL 
 • Vice voorzitter commissie Europa en Internationaal; incl. ambassadeur Global Goals 
 • Voorzitter Maastricht Brandpartners 
 • Voorzitter Vereniging Limburgse Gemeenten 
 • Voorzitter Burgemeesterskring Zuid-Limburg 
 • Voorzitter Heuvelland-, Tripool- en MAHHL-overleg 
 • Voorzitter provinciale regietafel vluchtelingen 
 • Voorzitter Raad van Commissarissen BV Exploitatie Maatschappelijk Maastricht (EMM) 
 • Voorzitter Adviescommissie eremedaille van verdienste politie
 • Voorzitter ESZL / Vicevoorzitter Brainport Network
 • Naam - functie – vanaf jaar

  • Stichting Herdenking Amerikaanse Kerstviering 1944 Beschermvrouwe 2015 
  • Maastricht Symposium/comité Koning Willem I Lid raad v. aanbeveling 2015 
  • Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht Erepresident 2015 
  • Limburgse Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik Ambassadeur 2015 
  • Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar Erepresident 2015 
  • Stichting Limburgse Veteranendag Lid comité van aanbeveling 2015 
  • Stichting Maastrichtse Componisten Beschermvrouwe 2015 
  • Stichting Model European Parliament Limburg Lid comité van aanbeveling 2015 
  • Oranjecomité Maastricht Erevoorzitter 2015 
  • Prinses Christina Concours Lid comité van aanbeveling 2015 
  • Stichting RAGweek Lid comité van aanbeveling 2015 
  • Reuzengilde Gigantius Maastricht Deken
  • Ronald McDonald Huis Maastricht Lid comité van aanbeveling 2015 
  • TEFAF Lid erecomité 2015 
  • Jan van Eyck Academie Ambassadeur 2016 
  • Jeugd Symfonie Orkest Amikejo Beschermvrouwe 2016 
  • Old Hickory Fund Lid comité van aanbeveling 2016 
  • 90-jarig bestaan Veldeke Kring Limburg 2016 
  • Stichting Matty Niël Lid comité van aanbeveling 2017 
  • Cappella Sancti Servatii, beschermvrouwe 2018 
  • Deken Hanneman Stichting, lid comité van aanbeveling 2018 
  • Nederlands Studenten Orkest Lid comité van aanbeveling 2018 
  • Feestcomité d’n Ingel Lid ere-comité 2018 
  • Ambassadeur van het programma Geweld hoort nergens thuis, april 2018 
  • Voorzitter adviescommissie Eremedaille voor verdienste politie. 
  • Ambassadeur stichting met je Hart 2015
  • Stadscarnavalsvereniging De Tempeleers Beschermvrouwe 2015
  • Hub Cobbenprijs Ambassadeur 2020
  • ‘Speulentere Spelle’,  Lid Comité van Aanbeveling, 2021