Bert Jongen

Dhr. H.W.M. Jongen

Raadslid D66/Wethouder Onderwijs, Jeugdzorg, Studentenstad en Sport

Bert Jongen

T: (secretariaat) (043) 350 40 12
E: bert.jongen [at] maastricht.nl
Twitter: @BertJongen
Bent u van de media en heeft u een vraag voor wethouder Jongen dan kunt u bellen met 043 - 350 42 00 of mailen naar pers [at] maastricht.nl.

Openbare betrekkingen

 • Wethouder Onderwijs, Jeugdzorg, Studentenstad en Sport

Portefeuille

 • Onderwijs
 • Programma Studentenstad
 • Jeugdzorg
 • Sport en recreatie
 • 4e locoburgemeester

Ambtsgebonden functies

 • Lid stuurgroep decentralisatie jeugdzorg Zuid-Limburg
 • Lid stuurgroep onderwijs Zuid-Limburg
 • Bestuurlijk overleg VSG Zuid Limburg
 • Landelijke bestuurlijke werkgroep uitwerking Sportakkoord.
 • VNG Kopgroep wethouders van kindcentra
 • Lid G40 themagroep jeugd, onderwijs, Wmo
 • Lid VNG Bestuurlijk Netwerk J42

Overige functies

 • Secretaris We Les Mouleurs (onbezoldigd)