Frans Bastiaens

Dhr. F.H. Bastiaens

Raadslid Senioren StadsPartij Maastricht (SPM)/Wethouder Personeel en Organisatie, Sociale zaken en Werkgelegenheid, Ouderenbeleid en Cultuur

Wethouder Frans Bastiaens

T: (secretariaat) (043) 350 40 20
E: frans.bastiaens [at] maastricht.nl
Bent u van de media en heeft u een vraag voor wethouder Bastiaens dan kunt u bellen met 043 350 42 00 of mailen naar pers [at] maastricht.nl.

Openbare betrekkingen

 • Wethouder Personeel en Organisatie, Sociale zaken en Werkgelegenheid, Ouderenbeleid en Cultuur

Portefeuille

 • Personeel en Organisatie
 • Informatiebeleid en informatiesamenleving, waaronder ICT, data-sturing en privacy
 • Publieke dienstverlening
 • Beleid inkoop en aanbesteding
 • Participatie (Sociale zaken en Werkgelegenheid, Participatie- en armoedebeleid, Podium24)
 • Ouderenbeleid
 • Cultuur
 • Cultureel erfgoed (behalve monumenten)
 • Algemene voorzieningen
 • Trajekt
 • 2e locoburgemeester

Ambtsgebonden functies

 • Lid G40-pijler Sociaal
 • Lid algemeen bestuur / dagelijks bestuur Sociale kredietverlening en schuldhulpverlening (Kredietbank Limburg)
 • Voorzitter Sociaal Domein en Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland
 • Lid bestuur Regionaal Historisch Centrum Limburg
 • Voorzitter bestuur Podium24
 • Voorzitter stichting Re-integratie inbesteding Maastricht & Mergelland

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Voorzitter Lemon Foundation

Nevenfuncties zijn onbezoldigd tenzij anders aangegeven