Gert-Jan Krabbendam

Dhr. mr. G. Krabbendam

Raadslid GroenLinks/Wethouder Klimaat & Energie, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit

Gert-Jan Krabbendam

E Gert-Jan.Krabbendam [at] maastricht.nl
T (secretariaat): (043) 350 40 13
Twitter: @groenlinkser
Bent u van de media en heeft u een vraag voor wethouder Krabbendam dan kunt u bellen met 043 - 350 42 00 of mailen naar pers [at] maastricht.nl.

Openbare betrekkingen

 • Wethouder Klimaat & Energie, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit

Portefeuille

 • Klimaat en Energie (duurzaamheid, milieu, alsmede coördinatie Global Goals)
 • Ruimtelijke ontwikkeling (stadsontwikkeling, landschap, natuur, water, monumenten, archeologie)
 • Mobiliteit
 • Dierenwelzijn
 • 3e locoburgemeester

Ambtsgebonden functies

 • Lid Adviesraad Keurmerk Opvang (onbezoldigd)
 • Lid G40-pijler Fysiek
 • Voorzitter opdrachtgeversoverleg projectbureau A2
 • Voorzitter stuurgroep A2
 • Lid stuurgroep Buitengoed Geul en Maas
 • Lid Waterpanel Roer en Overmaas
 • Lid stuurgroep gebiedsontwikkeling Tapijnkazerne
 • Voorzitter stuurgroep gebiedsontwikkeling Maastricht Health Campus
 • Voorzitter platform Luchtkwaliteit
 • Lid platform Erfgoedgemeenten
 • Voorzitter samenwerkingsverband Maas en Mergelland
 • Voorzitter stuurgroep Tram Maastricht-Hasselt
 • Lid stuurgroep Deltaprogramma Maas
 • Lid bestuurlijk regio-overleg Limburg (BROL)
 • Voorzitter bestuur Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO)
 • Lid bestuur Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL)
 • Voorzitter stuurgroep Zuid-Limburg Bereikbaar
 • Aandeelhouder BV Wijkontwikkelmaatschappij (WOM) Belvédère
 • Aandeelhouder BV Exploitatiemaatschappij ’t Bassin
 • Voorzitter bestuurlijk overleg Mobiliteit Zuid-Limburg
 • Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit regio Maastricht-Heuvelland
 • Lid PHO Nationaal Landschap
 • Lid PHO Ruimte en Wonen

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid Adviesraad Keurmerk Opvang