Niels Peeters

Dhr. N.M.S.E. Peeters

Wethouder Economie, Sport, Water, Natuur en Landschap

Niels Peters

T: (secretariaat) (043) 350 41 02
E: Niels.peeters [at] maastricht.nl
Bent u van de media en heeft u een vraag voor wethouder Peeters dan kunt u bellen met 043 - 350 42 00 of mailen naar pers [at] maastricht.nl.
This number and emailadress is explicitely intended for members of the press.
For other requests, or questions regarding your residency in the city of Maastricht, please call the municipality at 14 043.

Portefeuille

 • Economie
 • Water, natuur en landschap, dierenwelzijn
 • Sport en recreatie
 • Vergunningverlening
 • Stadsdeelwethouder Maastricht Oost
 • 3e loco-burgemeester

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid bestuur Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL)
 • Voorzitter stuurgroep gebiedsontwikkeling Maastricht Health Campus
 • Lid Waterpanel Roer en Overmaas
 • Lid stuurgroep Deltaprogramma Maas
 • Lid bestuurlijk regio-overleg Limburg (BROL)
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Nationaal Landschap
 • Bestuurlijk overleg VSG Zuid-Limburg
 • Landelijke bestuurlijke werkgroep uitwerking Sportakkoord
 • Lid bestuur RUD Zuid-Limburg
 • Lid bestuur SGA Maastricht
 • Lid commissie regionaal overleg MAA
 • SVREZL Portefeuillehoudersoverleg economie ZL
 • Lid bestuur Stichting Heubi
 • Lid bestuur ‘Iedereen kan sporten’