Niels Peeters

Dhr. N.M.S.E. Peeters

Wethouder Economie, (EU) regionalisering, Wonen en Sociale Innovatie

Niels Peeters

T: (secretariaat) (043) 350 41 02
Bent u van de media en heeft u een vraag voor wethouder Peeters dan kunt u bellen met 043 - 350 42 00 of mailen naar pers [at] maastricht.nl.

Portefeuille

  • Economie en Arbeidsmarkt
  • (Eu)regionalisering
  • Wonen
  • Welstand
  • Vergunningverlening
  • Sociale innovatie (burgerparticipatie, activering buurten, gemeenschapshuizen)
  • Smart City
  • 1e locoburgemeester