Vivianne Heijnen

Mw. drs. V.L.W.A Heijnen

Wethouder Economie, (EU) regionalisering, Wonen en Sociale Innovatie

Vivianne Heijnen

T: (secretariaat) (043) 350 41 02
E: vivianne.heijnen [at] maastricht.nl
Bent u van de media en heeft u een vraag voor wethouder Heijnen dan kunt u bellen met 043 - 350 42 00 of mailen naar pers [at] maastricht.nl.

Portefeuille

 • Economie en Arbeidsmarkt
 • (Eu)regionalisering
 • Wonen
 • Welstand
 • Vergunningverlening
 • Sociale innovatie (burgerparticipatie, activering buurten, gemeenschapshuizen)
 • Smart City
 • 1e locoburgemeester

Ambtsgebonden functies

 • Lid G40-pijler Economie
 • Lid bestuur Economische Samenwerking Zuid-Limburg
 • Voorzitter bestuurlijk overleg Wonen en Wijken
 • Lid bestuur RUD Zuid-Limburg
 • Lid stuurgroep Working on Europe
 • Lid Advisory Board Zuyd Hogeschool

Niet-ambtsgebonden functies

 • Lid commissie van aanbeveling Stichting Stap voor Stap (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Advies Stichting Vrouwenvoetbal Maastricht (onbezoldigd)
 • Lid algemeen bestuur Stichting Vrienden van de Maasgouw (onbezoldigd)