Bouwen en verbouwen

Als u gaat verbouwen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning geeft toestemming op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur.

Het omhakken of rooien van bomen is niet zomaar toegestaan. Hiervoor heeft u een vergunning nodig. Ook stevig snoeien valt hieronder.

In een bestemmingsplan staat op welke manier de gemeente een gebied inricht. U kunt de bestemmingsplannen van de gemeente bekijken.

Een bouwkeet of grote container kunnen heel handig zijn bij een verbouwing. Maar u mag niet altijd een groot voorwerp langs de kant van de weg of op de stoep (laten) plaatsen.

Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie.


Om te bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. Soms hoeft u geen vergunning aan te vragen.