Bestemmingsplan, wijzigen

Een aanvraag voor een bouwinitiatief/bouwplan kan in strijd zijn met het bestemmingsplan. Als uw plannen niet in het bestemmingsplan passen, kunt u een wijziging aanvragen. 

Vooroverleg

Vraag altijd eerst een vooroverleg aan. Wij kunnen dan nagaan of een wijziging van het bestemmingsplan werkelijk nodig is en of het zinvol is om daarvoor een verzoek in te dienen. Als u een bestemmingsplan wilt laten wijzigen, moet u dit schriftelijk indienen. Hierbij hebt u nodig:

 • een aanvraag voor de eventueel vereiste omgevingsvergunning
 • tekeningen van het bouwwerk en de omgeving
 • een brief waarin u uitlegt wat de gevolgen zijn voor de omgeving
 • soms is het nodig dat een exploitatieplan wordt opgesteld. In dat geval worden de exploitatiekosten per bouwplan berekend.
 • Als in het bestemmingsplan niet staat aangegeven dat u iets mag wijzigen, verbouwen of aanbouwen dan moet u een bouwinitiatief indienen. De afdeling Stedenbouw kijkt of de gemeente mee wil werken aan uw plan. 

 • De kosten voor een omgevingsvergunning hangen af van de procedure die nodig is. Hou rekening met bijkomende kosten zoals publicatiekosten. Meer informatie over de kosten vind u in de tarieventabel bij de Legesverordening fysieke diensten 2022 van de gemeente Maastricht

 • Binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek nemen wij een besluit. Wij kunnen deze termijn eenmalig verlengen.

 • Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u

  • Bij de reguliere procedure binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.
  • Bij de uitgebreide procedure kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

  Tegen een afwijzing van een bouwinitiatief/principeverzoek kunt u geen bezwaar indienen.