Bouw en verbouw, gemeentelijk toezicht

U kunt starten met de bouw, verbouwing of het gebruik van het gebouw of terrein zodra u een omgevingsvergunning heeft ontvangen. U moet de start bij ons melden. De inspecteur bouw- en woningtoezicht moet namelijk toezien op de kwaliteit van de werkzaamheden en het gebruik van het gebouw en terreinen.

Controle van vergunning

De inspecteur controleert of de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de vergunning. Daarnaast controleert de inspecteur ook op bouwmethoden en de aan- en afvoer van materieel, bouwmaterialen en afval.

Houdt u zich niet aan de voorwaarden? Dan kan de inspecteur bouw- en woningtoezicht het werk stilleggen of het gebruik van het gebouw of terrein staken. 

Omgevingsvergunning

Als u gaat (ver)bouwen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U kunt dit checken via het Omgevingsloket online.

  • Lees uw omgevingsvergunning goed na. Hierin vindt u de voorschriften en de eventueel na te leveren gegevens. Moet u gegevens naleveren? Bijvoorbeeld constructieve tekeningen of berekeningen? Doe dit minimaal 3 weken voor uitvoering.