Bouwleges

Voor verschillende soorten bouwactiviteiten heeft u een omgevingsvergunning nodig. De legeskosten voor een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van de activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning aanvraagt.

De legeskosten worden berekend op basis van de bouwkosten. Om de bouwkosten te berekenen maakt de gemeente Maastricht gebruik van eenheidsprijzen. Deze zijn gebaseerd op de gemiddelde aannemerskosten, toegespitst op de situatie in de regio. Aan de hand van de documenten ‘berekening kosten nieuwbouw’ en ‘berekening kosten verbouw’ kunt u deze kosten vinden en de bouwkosten voor uw bouwactiviteiten berekenen.

Naast de legeskosten moet u rekening houden met de kosten voor onder andere:

  • het advies van de welstandscommissie
  • planologische procedures
  • publicaties 

Vanaf 1 januari 2023 gelden er nieuwe tarieven. Er is nog maar een legestool voor digitaal en analoog indienen 

Meer informatie over de kosten vindt u in de tarieventabel legesverordening fysieke diensten

* Deze bedragen gelden voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, welke zijn ingediend na 1 januari 2023. 

Digitaal ingediend via OLO

Legeskosten calculeren

Bouwleges: € 0,00

Een overzicht van de legeskosten (in €):

Een overzicht van de legeskosten (in €)
Titel Bouwkosten minimaal Bouwkosten maximaal Eenmalig /500 Kosten
a 0,00 50.000,00 190,45 21,50
b 50.000,00 250.000,00 2.145,80 20,45
c 250.000,00 500.000,00 10.313,70 19,45
d 500.000,00 1.000.000,00 20.028,25 18,50
e 1.000.000,00 2.500.000,00 38.584,70 17,90
f 2.500.000,00 5.000.000,00 92.160,00 17,20
g 5.000.000,00 10.000.000,00 177.961,90 16,60
h 10.000.000,00 344.330,40 16,25