Aardgasvrij Maastricht

Aardgas. De meeste mensen gebruiken het om te koken en hun woning te verwarmen. Aardgas heeft ons veel gebracht, maar is niet duurzaam. De overheid heeft dan ook bepaald dat we voor 2050 van het aardgas af moeten. Dat geldt ook voor alle woningen en gebouwen in Maastricht. Maar voor we zover zijn, is er nog veel te doen. In Maastricht bewandelen we drie routes naar aardgasvrij.  

Isoleren

De overstap naar een aardgasvrij is groot. Dit is op korte termijn voor slechts enkele wijken of woningen haalbaar. Een belangrijke tussenstap waar alle woningeigenaren mee aan de slag kunnen, is het besparen van energie door nóg beter te isoleren. Om het verbruik van aardgas te verminderen, is het van belang om woningen goed te isoleren. Want als warmte beter binnen blijft, hoeft minder gestookt te worden. Bovendien zorgt dat (in veel gevallen) voor een lagere energierekening en een beter wooncomfort. Vooral bij woningen die nu nog een slechte energieprestatie hebben, is met isolatie veel winst te behalen. Voor veel woningeigenaren in Maastricht is het isoleren van de woning een goede stap op weg naar aardgasvrij. Wilt u ook uw woning (nog) beter isoleren? Kijk voor meer informatie op de pagina Zelf verduurzamen.

  • Bij het isoleren van uw woning dient u rekening te houden met de natuur. Er kunnen namelijk beschermde diersoorten in uw spouwmuur of dak verblijven. Die mag u niet verstoren volgens de Wet natuurbescherming (Wnb): de regels waar iedereen zich aan moet houden om Nederlandse planten en dieren te beschermen.  Lees meer over isoleren en de Wnb. 

Warmtenet

Maastricht is een sterk verstedelijkte gemeente met veel naoorlogse wijken en enkele landelijke (dorps)kernen. We zijn bovendien de 2e monumentenstad van Nederland. Dat maakt onze stad aantrekkelijk voor warmtenetten. Een warmtenet wordt ook wel stadsverwarming genoemd. Dit is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt van een warmtebron in de buurt, bijvoorbeeld een fabriek. Dat warme water kan worden gebruikt om huizen te verwarmen. In Maastricht hebben we al twee warmtenetten. We onderzoeken of we deze warmtenetten verder kunnen uitbreiden.

  • Centrum

    Het warmtenet in Boschstraatkwartier maakt gebruik van lokale restwarmte van papierfabriek Sappi. Met deze warmte verwarmen we circa 1.000 panden in ons centrum. Onder andere het Stadhuis, het stadskantoor en nieuwe projecten in het Belvédèregebied zijn aangesloten op dit warmtenet. Met beschikbare warmte bij Sappi kunnen in de toekomst meer woningen op dit warmtenet worden aangesloten.

    Céramique

    Op Céramique zijn 3.500 woningen, kantoren en winkels aangesloten op een warmtenet dat wordt verwarmd met een warmtekrachtkoppeling. Deze bron zal op termijn verduurzaamd worden.  

Elektrisch verwarmen

U kunt uw huis ook met elektriciteit verwarmen, bijvoorbeeld met een warmtepomp. Deze haalt met behulp van elektriciteit warmte uit de buitenlucht of bodem. Het elektrisch verwarmen van een woning met behulp van een elektrische warmtepomp, ook wel all-electric genoemd, is op dit moment alleen interessant bij nieuwbouwprojecten en goed geïsoleerde woningen. De hybride warmtepomp is voor veel situaties een goede stap op weg naar aardgasvrij. Het elektrisch verwarmen van uw woning kan individueel gerealiseerd worden maar u kunt er ook voor kiezen om samen met uw buurtgenoten te investeren in zonnepanelen of een warmtepomp.

Duurzaam ondernemen

Naast de grote industrie willen we ook de MKB-ondernemer in Maastricht stimuleren in het nemen van verduurzamingsmaatregelen. Daarbij willen we MKB’ers vooral ontzorgen en inzetten op thema’s als energiebesparing en duurzame opwekking van warmte, koude en/of elektriciteit. Daarom hebben we samen met zeven Zuid-Limburgse gemeenten een speciaal ontzorgingsprogramma opgezet: VerduurzaamJeMKB. Meer weten over duurzaam ondernemen? Ga naar deze pagina