Energiekosten voor ondernemers

De energieprijzen schommelen. Ook ondernemers merken dat in hun portemonnee. Op deze pagina vindt u een wegwijzer naar maatregelen die er zijn om u financieel te helpen. Bijvoorbeeld naar financiële hulp bij investeringen die nodig zijn om energie te kunnen besparen.

Heeft u vragen? Neem dan via e-mail contact op met Team Ondernemen Maastricht: ondernemen [at] maastricht.nl (ondernemen[at]maastricht[dot]nl). Wilt u liever telefonisch contact? Vermeld dan uw telefoonnummer in het e-mailbericht. 

Regelingen voor ondernemers

 • Op de website van Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u een overzicht van de energieregelingen van de Nederlandse overheid.
 • Besparen op energie: regelingen en tips van de rijksoverheid om energie te besparen. 
 • De Stichting Groene Economie Limburg
  De stichting helpt MKB-bedrijven richting duurzaam ondernemen. Als onafhankelijke en niet-commerciële organisatie brengen zij partijen uit het bedrijfsleven, overheid en hoger onderwijs bij elkaar om informatie, kennis en concrete steun beschikbaar te stellen aan het MKB. Het gaat om wettelijke, technische en financiële steun. Meer informatie vindt u op de website van de Stichting Groene Economie Limburg.
 • Het expertisecentrum Duurzaamheid & Innovatie (LWV) 
  Het centrum helpt Limburgse werkgevers bij duurzaam ondernemen en innovatie. Door het verbinden, versterken en vertegenwoordigen van LWV-leden in samenwerking met overheid en onderwijsinstellingen op regionaal, provinciaal en nationaal niveau. Meer informatie vindt u op hun website
 • Grootbedrijf en MKB
  Heeft u een grootbedrijf of mkb in Maastricht en wilt u minder CO2 uitstoten? Werk met ons samen aan een energieakkoord, waarin we concrete duurzame activiteiten en afspraken met elkaar vastleggen. Veel bedrijven in Maastricht gingen u al voor. Meer informatie vindt u op Maastrichts Energie Akkoord. 
 • Gunstigere kabinetsgarantie voor MKB
 • Vervoerder en verlader
  Bent u als vervoerder of verlader op zoek naar duurzame logistieke oplossingen? We helpen u met een concreet pakket aan maatregelen die passen bij uw bedrijf. Dat doen we voor vervoerders en verladers rijdend in Zuid-Limburg en voor bedrijven actief in de bouw- en installatiebranche. Meer informatie vindt u op Zuid-Limburg Logistiek Bereikbaar.
 • Ondernemers in moeilijkheden
  Als u als ondernemer in financiële problemen raakt door de energiecrisis, neem dan contact op met het Zelfstandigenloket. Zij kunnen ondersteuning bieden met hulp van het Instituut voor Midden en Kleinbedrijf (155, help een bedrijf) en het Ondernemers Klank Bord (OKB). Onder voorwaarden is er ook financiële steun mogelijk.
 • Schulden?
  In een artikel op de website van de Kamer van Koophandel lees je wat de gemeente voor jou kan doen en wat je kunt verwachten als je bij de gemeente aanklopt. Kijk voor meer informatie ook op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.
 • 1 juli 2023: nieuwe regels en wetten op terrein Economische Zaken en Klimaat 
  Meer bedrijven krijgen te maken met de plicht om energie te besparen en te verduurzamen, wettelijk wordt vastgelegd dat de overheid de versterkingsoperatie in Groningen leidt en er komen nieuwe regels voor het winnen van aardwarmte.  Lees wat dat voor u betekent op de website van de rijksoverheid.
 • Noodfonds energiekosten
  Ondernemingen in Maastricht kunnen subsidie aanvragen om de kosten van energiescans en verduurzaming deels vergoed te krijgen vanuit het Noodfonds Energiekosten. Hiermee wil de gemeente eigenaren en gebruikers van Maastrichts vastgoed stimuleren om te investeren in verduurzamingsmaatregelen. Het doel is om de energieprestatie van gebouwen in Maastricht te verbeteren.
 • VerduurzaamJeMKB
  Om het MKB actief te ondersteunen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing heeft de gemeente Maastricht samen met zeven Zuid-Limburgse gemeenten en uitvoerend partner Stichting Groene Economie Limburg het ontzorgingsprogramma VerduurzaamJeMKB in het leven geroepen. Op die manier willen we het lokale MKB helpen met energie- en kostenbesparing om zo klaar te zijn voor een toekomst zonder fossiele energie.