Hulp voor organisaties uit het Noodfonds Energiekosten

Door de stijgende energiekosten kan niet iedereen de energierekening meer betalen. Er zijn (landelijke) regelingen die u daarbij helpen. Voor Maastrichtse organisaties die geen hulp krijgen via die regelingen en wel hulp nodig hebben, hebben we het Noodfonds Energiekosten opgericht. Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u 1 keer geld krijgen uit dat noodfonds. U vindt de voorwaarden hieronder op deze pagina.

Wat is een organisatie?

Met organisaties bedoelen we gemeenschapshuizen, welzijnsorganisaties (zoals huiskamers), amateursportorganisaties en culturele organisaties.

Hoe hulp aanvragen?

Hulp aanvragen uit het Noodfonds Energiekosten kan van 16 januari 13.00 uur tot 31 maart 2023 13.00 uur. Hoe? Door een digitaal aanvraagformulier in te vullen. U leest hieronder ook welke documenten u moet meesturen.

Let op

Alleen iemand die tekenbevoegd is namens de organisatie kan een aanvraag indienen. En we behandelen de aanvragen in de volgorde zoals ze bij ons binnenkomen. Dus als het geld in het noodfonds op is, krijgt u geen geld meer uit het fonds.

 • De organisatie:

  • is een stichting of vereniging            
  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • bestaat minimaal 1 jaar
  • heeft een bestuur of raad van toezicht van minimaal 3 mensen
  • bevindt zich ‘op papier’ in Maastricht en is ook actief in Maastricht
  • heeft een eigen energiecontract of betaalt naast huur ook energiekosten aan de verhuurder
  • krijgt geen ander geld voor het betalen van de energiekosten van het Rijk
  • is geen huurder of gebruiker van een ruimte van een organisatie die al geld krijgt vanuit het Noodfonds Energiekosten
  • laat zien dat ze ook moeite doet om energie te besparen
  • verrekent het bedrag dat ze krijgt uit het noodfonds met de huur die ze vraagt aan andere organisaties waaraan ze de ruimte verhuurt.
 • Bij de aanvraag stuurt u mee:

  • een kopie van een bankafschrift dat niet ouder is dan 6 maanden. Het rekeningnummer, de naam van de organisatie en de datum moeten duidelijk op het bankafschrift staan
  • een uittreksel van de Kamer van Koophandel (dat niet ouder is dan 6 maanden)
  • de laatste jaarafrekening energiekosten (gas en elektriciteit) van de energieleverancier of van de verhuurder
  • een bewijsstuk van het voorschotbedrag voor de maand(en) waarvoor de organisatie geld vraagt uit het noodfonds
  • uitleg over energiebesparende maatregelen die de organisatie al nam en een plan voor de energiebesparende maatregelen die de organisatie nog wil nemen.
 • Uw organisatie krijgt 75 procent van de gestegen energiekosten over een periode van maximaal 6 maanden (oktober 2022 tot en met maart 2023). Uw organisatie krijgt maximaal 50.000 euro.

 • Per soort organisatie is er een maximaal bedrag beschikbaar. Dat noemen we een subsidieplafond (bedragen zijn in euro):

  • gemeenschapshuizen: 250.000,-
  • welzijnsorganisaties: 300.000,-
  • amateursportorganisaties: 400.000,-
  • culturele organisaties: 600.000,-

  In totaal is 1,55 miljoen euro beschikbaar voor organisaties.

 • Alle informatie en voorwaarden die gelden voor organisaties voor het Noodfonds Energiekosten staan in de Subsidieregeling Energie Noodfonds Maastricht 2022-2023.