Hulp voor organisaties uit het Noodfonds Energiekosten

Door de stijgende energiekosten kan niet iedereen de energierekening meer betalen. Er zijn (landelijke) regelingen die u daarbij helpen. Maastrichtse organisaties die geen hulp kregen via die regelingen en wel hulp nodig hadden, konden beroep doen op het Noodfonds Energiekosten. Als u voldeed aan de voorwaarden, kon u 1 keer geld krijgen uit dat noodfonds. De aanvraagperiode is inmiddels verstreken. U kon tot 30 april 2023 een aanvraag indienen. 

Wat is een organisatie?

Met organisaties bedoelen we gemeenschapshuizen, welzijnsorganisaties (zoals huiskamers), amateursportorganisaties en culturele organisaties.

Aanpak middellange termijn

Het noodfonds is een eenmalig fonds en heeft een dubbel doel: acute compensatie van gestegen energielasten en een bredere verduurzamingsaanpak. De regeling voor de acute fase liep tot en met 30 april 2023. De middellange termijn aanpak van de gemeente wordt binnenkort bekendgemaakt. Deze is gericht op versnelling van de duurzaamheidstransitie. De gemeente wil (maatschappelijke) organisaties en ondernemingen helpen energieneutraal te worden en energiekosten structureel te verlagen.