Specifieke Uitkering Noodfonds Energie Amateursportverenigingen, SPUK NEAS

Amateursportvereniging en compensatie energiekosten nodig? Dan komt uw vereniging misschien in aanmerking voor de Specifieke Uitkering Noodfonds Energie Amateursportverenigingen (SPUK NEAS). De regeling is een eenmalige compensatie voor de gestegen energiekosten in 2022 en/of 2023. Bedoeld voor amateursportverenigingen die door de gestegen energieprijzen in hun voortbestaan bedreigd worden. 

Voorwaarden

  • De regeling is alleen bedoeld voor amateursportverenigingen die geen gebruik kunnen maken van de TEK-regeling.
  • Voor iedere amateursportvereniging is de specifieke uitkering maximaal het bedrag van de energiekosten in 2019.

Aanvragen 

Aanvragen kan helaas niet meer. Aanvragen kon tot en met 4 september 17.00 uur. 

Toekenning

De gemeente Maastricht verzamelt alle aanvragen. Uiterlijk 15 september 2023 moeten alle gemeenten de SPUK NEAS aanvragen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De minister besluit uiterlijk 11 december 2023 op de aanvragen van de gemeenten.

Zodra wij de subsidie hebben ontvangen, betalen we die uit aan de amateursportverenigingen.

Budget van 6 miljoen euro

Er is in totaal een budget van 6 miljoen euro beschikbaar. Is het totaal van de door alle gemeenten aangevraagde bedragen hoger dan dat budget? Dan verdeelt de minister het budget evenredig over de ingediende aanvragen.

Heeft uw amateursportvereniging over de periode 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023 subsidie ontvangen volgens de Subsidieregeling Energie Noodfonds Maastricht 2022-2023? Dan brengt de gemeente het bedrag van deze subsidie in mindering op de subsidie van de minister. 

Meer informatie

Lees de officiële regeling.