Subsidie aanvragen voor verduurzamen organisaties

Organisaties in Maastricht kunnen subsidie aanvragen om de kosten van een energiescan en maatregelen om te verduurzamen (deels) vergoed te krijgen vanuit het Noodfonds Energiekosten. Hiermee wil de gemeente eigenaren en gebruikers van Maastrichts vastgoed stimuleren om te investeren in verduurzaming. En zo ook de energieprestatie van gebouwen in Maastricht verbeteren.

Voorwaarden

U kunt in aanmerking komen voor subsidie voor een energiescan en het nemen van een of meerdere maatregelen om uw organisatie te verduurzamen. Op deze pagina leest u meer over de voorwaarden.

Lees daarom eerst goed de informatie door voordat u de subsidie gaat aanvragen. Dit voorkomt dat u tijdens de aanvraagprocedure vastloopt of dat u aanvraagt terwijl u al vooraf had kunnen inschatten of aanvragen wel mogelijk is in uw geval. 

U kunt geen subsidie aanvragen als het gebouw eigendom is van de gemeente. Maakt u gebruik van vastgoed waarvan de gemeente eigenaar is, dan worden verduurzamingsmaatregelen rechtstreeks door ons uitgevoerd.

eHerkenning is nodig

Vanaf 1 juni 2024 heeft u eHerkenning nodig om subsidie aan te vragen. U kunt eHerkenning hier aanvragen.

 • Tot wanneer?

  • Subsidie aanvragen voor het nemen van één of meerdere verduurzamingsmaatregelen tot en met 30 september 2024.
  • Subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren en opstellen van een energiescan kan tot en met 31 mei 2024.

  Voor wie?

  Subsidie kan worden aangevraagd door gemeenschapshuizen, welzijnsorganisaties, amateursportorganisaties en culturele organisaties. 

  Welke subsidie?

  • Een organisatie kan subsidie aanvragen een energiescan en of verduurzamen van één of meer gebouwen.
  • Er wordt uitsluitend subsidie verstrekt voor gebouwen die gelegen zijn in de gemeente Maastricht. Voor een gebouw met een woonfunctie kan geen subsidie worden aangevraagd.
  • Per gebouw wordt slechts eenmalig subsidie verstrekt
  • Als uw organisatie voor zowel verduurzaming als voor een energiescan subsidie wil aanvragen moet u voor beide activiteiten apart een aanvraag indienen. U kunt alleen voor beide activiteiten een aanvraag indienen als de energiescan klaar is en voldoet aan de voorwaarden.
  • Er wordt uitsluitend subsidie verstrekt voor maatregelen die zowel in de energiescan(s) als in de bijlage van de subsidieregeling zijn opgenomen.
 • De organisatie:

  • is een stichting of vereniging
  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en was vanaf 23 juni 2022 tot nu onafgebroken ingeschreven
  • heeft een bestuur of raad van toezicht van minimaal 3 mensen
  • bevindt zich ‘op papier’ in Maastricht en is ook actief in Maastricht
  • is eigenaar en/of huurder van een gebouw in de gemeente Maastricht dat niet in eigendom is van de gemeente
 • Met uw aanvraag stuurt u mee:

  • een uittreksel van de Kamer van Koophandel dat niet ouder is dan 6 maanden
  • een kopie van een bankafschrift dat niet ouder is dan 6 maanden. Het rekeningnummer, de naam van de organisatie en de datum moeten duidelijk op het bankafschrift staan
  • de offerte(s) of de factu(u)r(en) voor het uitvoeren van de verduurzamingsmaatregelen of de energiescan(s) waarvoor u subsidie aanvraagt
  • als één of meer facturen worden ingediend: een kopie van een bankafschrift waarop de betaling van de factuur of de facturen staan vermeld
  • een overzicht van subsidies die uw organisatie al heeft of gaat ontvangen voor de verduurzamingsmaatregelen of de energiescan(s) waarvoor u subsidie aanvraagt
  • als subsidie wordt aangevraagd voor verduurzamingsmaatregelen: de energiescan
  • als de energiescan waarvoor subsidie wordt aangevraagd al is uitgevoerd: de energiescan
  • indien van toepassing: bewijsstukken waaruit blijkt dat in het huidige en de twee voorgaande jaren staatssteun of de-minimissteun  aan uw organisatie is gegeven (subsidiebeschikking). Lees meer over de-minimissteun en bepaal of uw organisatie hiervoor in aanmerking komt.
 • De hoogte van de subsidie voor de redelijke projectkosten van één of meer verduurzamingsmaatregelen bedraagt per gebouw voor:

  • een gemeenschapshuis, welzijnsorganisatie en culturele organisatie: 100% van de projectkosten, met een maximum van € 50.000
  • een amateursportvereniging: 100% van de projectkosten, met een maximum van € 12.000

  De hoogte van de subsidie voor de kosten van een energiescan bedraagt per gebouw

  •  100% van de kosten, met een maximum van € 2.000.

  Per gebouw wordt het verleende subsidiebedrag voor het laten uitvoeren en opstellen van een energiescan in mindering gebracht op de maximale hoogte van de subsidie voor projectkosten van één of meer verduurzamingsmaatregelen.

  Totaal beschikbare subsidie voor organisaties

  Per soort organisatie is er een maximaal bedrag beschikbaar. Dat noemen we een subsidieplafond:

  • gemeenschapshuizen: € 250.000,-
  • welzijnsorganisaties: € 415.000,-
  • amateursportorganisaties: € 238.000,-
  • culturele organisaties: € 450.000,-

Contact

Heeft u vragen? Neem dan via e-mail contact op met noodfonds [at] maastricht.nl (noodfonds[at]maastricht[dot]nl) Wilt u liever telefonisch contact? Vermeld dan uw telefoonnummer in het e-mailbericht.