Hulpmiddelen, financiering en subsidies voor ondernemers

Op deze pagina vindt u een overzicht van maatregelen, regelingen en handige websites die u financieel kunnen helpen. Heeft u vragen of wilt u meer weten over financiële hulp en subsides? Neem dan contact op via ondernemen [at] maastricht.nl (ondernemen[at]maastricht[dot]nl). Wilt u liever bellen? Zet uw telefoonnummer in het e-mailbericht. Gaat u vraag specifiek over een energievraagstuk of gaat uw vraag over verduurzaming? Stuur dan een e-mail naar duurzaamondernemen [at] maastricht.nl (duurzaamondernemen[at]maastricht[dot]nl)

Landelijke subsidies, regelingen en hulp

 • Energieregelingen van de Nederlandse overheid
  Op de website van Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u een overzicht van de energieregelingen van de Nederlandse overheid.
 • Besparen op energie
  Regelingen en tips van de rijksoverheid om energie te besparen. 
 • Ondernemers in moeilijkheden
  Als u als ondernemer in financiële problemen raakt door de energiecrisis, neem dan contact op met het Zelfstandigenloket. Zij kunnen ondersteuning bieden met hulp van het Instituut voor Midden en Kleinbedrijf (155, help een bedrijf) en het Ondernemers Klank Bord (OKB). Onder voorwaarden is er ook financiële steun mogelijk.
 • Regels en wetten op terrein Economische Zaken en Klimaat 
  Meer bedrijven krijgen te maken met de plicht om energie te besparen en te verduurzamen. Lees wat dat voor u betekent op de website van de rijksoverheid.

Lokale subsidies, regelingen en hulp

 • Stimulering verduurzaming vastgoed
  Organisaties en ondernemingen in Maastricht kunnen subsidie aanvragen om de kosten van verduurzamingsmaatregelen (deels) vergoed te krijgen vanuit het Noodfonds Energiekosten. Hiermee wil de gemeente eigenaren en gebruikers van Maastrichts vastgoed stimuleren om te investeren in verduurzaming. Meer informatie vindt u via Stimulering verduurzaming vastgoed
 • VerduurzaamJeMKB
  Om het mkb actief te ondersteunen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing heeft de gemeente Maastricht samen met 7 Zuid-Limburgse gemeenten en uitvoerend partner Stichting Groene Economie Limburg het ontzorgingsprogramma VerduurzaamJeMKB in het leven geroepen. Zo willen we het mkb helpen met energie- en kostenbesparing om zo klaar te zijn voor een toekomst zonder fossiele energie. U kunt advies krijgen over welke verduurzamingsmaatregelen het meest effectief en efficiënt zijn en hulp krijgen bij installatie. Als u een mkb heeft, kunt u via de gemeente vanaf 1 augustus 2024 subsidie aanvragen voor het laten maken van een energiescan. 
 • Subsidieregeling duurzame mobiliteit
  Het gemeentebestuur van Maastricht wil het voor het midden- en kleinbedrijf gemakkelijker maken om over te stappen naar vervoersmiddelen die geen CO2 uitstoten. Daarom is er een subsidie beschikbaar voor de zakelijke aanschaf van een nieuwe elektrische bestelbus die gebruikt wordt voor de bedrijfsvoering van de onderneming, de zakelijke aanschaf van laadinfrastructuur voor het opladen van bedrijfsvoertuigen of een zakelijk abonnement op een logistieke hub voor bundeling van vervoer en distributie van goederen en/of afval van het bedrijf. U kunt de subsidie aanvragen via onze subsidiewebsite
 • Schulden?
  In een artikel op de website van de Kamer van Koophandel leest u wat de gemeente voor u kan doen en wat u kunt verwachten als u bij de gemeente aanklopt. Kijk voor meer informatie ook op de website van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.

Andere hulp, tips en handige websites

 • De Stichting Groene Economie Limburg
  De stichting helpt bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) richting duurzaam ondernemen. Als onafhankelijke en niet-commerciële organisatie brengen zij partijen uit het bedrijfsleven, overheid en hoger onderwijs bij elkaar om informatie, kennis en concrete steun beschikbaar te stellen aan het mkb. Het gaat om wettelijke, technische en financiële steun. Meer informatie vindt u op de website van de Stichting Groene Economie Limburg.
 • Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) 
  Het Limburgse bedrijfsleven staat voor tal van uitdagingen die zijn gebundeld in 4 thema’s. 1 ervan is duurzaamheid. Meer informatie staat op de website van LWV
 • Grootbedrijf/grootverbruiker van elektriciteit en/of aardgas
  Heeft u een grootbedrijf of bent u grootverbruiker van elektriciteit en/of aardgas in Maastricht en wilt u minder CO2 uitstoten? Werk met ons samen aan een energieakkoord, waarin we concrete duurzame activiteiten en afspraken met elkaar vastleggen. Veel bedrijven in Maastricht gingen u al voor. Meer informatie vindt u op Maastrichts Energie Akkoord 
 • Gunstigere kabinetsgarantie voor mkb
 • Vervoerder en verlader
  Bent u als vervoerder of verlader op zoek naar duurzame logistieke oplossingen? We helpen u met een concreet pakket aan maatregelen die passen bij uw bedrijf. Dat doen we voor vervoerders en verladers rijdend in Zuid-Limburg en voor bedrijven actief in de bouw- en installatiebranche. Meer informatie vindt u op Zuid-Limburg Logistiek Bereikbaar.