Afbeelding van een landschap met weiland en grazende paarden

Klimaat neutraal

In 2050 moeten alle gemeenten in Nederland klimaatneutraal zijn. Dat betekent de definitieve overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. De gemeente maakt werk van energie. Dat doen we samen met Maastrichtenaren, instellingen en bedrijven. We doen het voor de stad en met de stad. Daarnaast kunnen we niet zonder regionale, nationale en internationale partners. Eén ding staat voorop: de energietransitie moeten passen in het Maastrichtse karakter van compacte, monumentale stad met een weids landschap.

#Missionzero Maastricht

We willen als stad klimaatneutraal zijn. Dat doen we door samen met bedrijven, organisaties en bewoners allerlei wegen te bewandelen onder de noemer #missionzeromaastricht (mzm). Samen maken kleine initiatieven en duurzame keuzes het grote verschil. Hieronder staat informatie over hoe u duurzame keuzes kunt maken. Anderen gingen u al voor. Lees hun inspirerende verhalen en nog meer tips op de website Thuis in Maastricht.

Duurzaam wonen

U kunt op verschillende manieren uw woning verduurzamen en daarbij energie en geld besparen. Hieronder vindt u een aantal handige links naar website met tips en adviezen over het verduurzamen van uw woning. 

 • Tips en adviezen

  PlusJeHuis | Laat het verduurzamen van uw huis aan ons over

  • Voor verduurzaming van uw woning met mogelijkheden als: isolatie, dubbel- of driedubbelglas, zonnepanelen of zonneboiler. U wordt wegwijs gemaakt hoe u dit moet organiseren en financieren.

  Energiecoaches | Boek een Energiecoach en krijg advies

  • Een energiecoach komt bij u thuis en maakt een adviesrapport op maat, specifiek voor uw woning.

  VvE-Energiebalie | Wordt als VvE op weg geholpen om te verduurzamen

  • De VvE-energiebalie is voor Maastrichtse Verenigingen van Eigenaren die zich oriënteren op de verduurzaming van hun gebouw. Neem deel aan workshops en cursussen.

  Zonatlas | Check of uw dak geschikt is voor zonnepanelen 

  • Weten of uw dak geschikt is voor zonnepanelen? Vul eenvoudig uw postcode en huisnummer in op www.zonatlas.nl en kom er direct achter hoeveel u kunt besparen!

  Groene Menukaart | Historische en monumentale panden verduurzamen

  • De Groene Menukaart helpt u om historische panden in 5 stappen te verduurzamen. Bekijk wat er voor u mogelijk is en stel zelf uw ideale menu samen op www.degroenemenukaart.nl

  Enexishuis | laat u inspireren

  • Het Enexis Huis is dé plek om te bezoeken als u thuis wilt verduurzamen, maar niet goed weet waar u het beste kunt beginnen. Ervaar er hoeveel invloed uw manier van leven heeft op uw energierekening en doe tal van ideeën op.

  Monument restaureren | Tips, adviezen en financiële regelingen

  Als u uw monument wilt verbouwen, renoveren of restaureren kunt u misschien in aanmerking komen voor een monumentensubsidie, een restauratiefondshypotheek en/of fiscaal voordeel. Dit hangt onder andere af van de status van uw monument.

   

Duurzaam autorijden

korte Inleiding van 2/3 zinnen over duurzaam rijden.....bijv. iets over milieuzone/emissie-loze zones en hoe het daarmee staat in Maastricht?

Maastricht werkt op dit moment aan een uitbreiding van het aantal laadpalen in woonwijken en in het centrum. Als u elektrisch rijdt kunt u een openbare laadpaal aanvragen. Meer informatie vindt u op de pagina oplaadpunt elektrische auto.

Duurzaam ondernemen

Door samen te werken met een groeiend aantal bedrijven, verminderen we de CO2-uitstoot en besparen we zoveel mogelijk energie. 

klimaatneutraal Maastricht

Op weg met onze partners

 • 3 uitgelichte bedrijven (recent) met een quote
 • 30-40 ondertekende akkoorden in een afbeelding met logo’s 
 • Website Limburg bereikbaar à bent u ondernemer en wilt u zich ook inzetten? Deze website bestaat nog niet, maar er komt een plek waar bedrijven met interesse meer informatie kunnen vinden

Wat doet de wij?

De gemeente is volop actief met allerlei duurzame maatregelen en initiatieven... verder aanvullen. ... Hieronder vindt u informatie over een aantal lopende en aankomende initiatieven.

 • Zonnepanelen

  Op de gemeentelijke panden zijn inmiddels ruim 4050 zonnepanelen geplaatst die een jaarlijkse besparing oplevert van ongeveer 468 duizend CO2. Deze zonnepanelen liggen onder andere op Mosae Forum, Theater aan het Vrijthof, Centre, het Eifelgebouw en Lumière Cinema. Verder zijn er concrete plannen voor de aanleg van twee zonneweides. In het Lanakerveld komen 125.000 zonnepanelen, goed voor de energievoorziening van 10.550 huishoudens en op de Belvedère-berg 40.000 zonnepanelen die energie leveren aan xxx huishoudens. Verder kunnen we zonne-energie slim inpassen bijvoorbeeld in geluidsschermen langs wegen, of bij parkeerplaatsen. 

 • Verduurzamen stadsvervoer

  Bij P&R-locaties komen meer laadpalen en snellaadstations voor elektrische auto’s. We stimuleren emissieloze pakketbezorging en bevoorrading van winkels ipv stadsdistributie en stadslogistiek klopt dat. En we richten ons dit jaar op schone kilometers van het mkb, taxi’s en het gemeentelijke wagenpark. Meer garages krijgen laadpalen voor elektrische auto’s en er komen elektrische veegwagens. Alle stadsbussen rijden elektrisch. We starten de komende twee jaar met e-car sharing voor de stad zo mogelijk aangesloten op zonnepanelen. De elektrische laadstations van het wagenpark van Stadsbeheer zijn al gekoppeld aan de zonnepanelen op het dak. 

 • Waterkracht

  Waterkracht als energiebron komt in Nederland niet veel voor. In Borgharen wordt een waterkrachtcentrale gebouwd die zeker 99 jaar meegaat en 4.700 huishoudens voorziet van duurzame energie. Deze energie wordt opgewekt door stuwing van grote hoeveelheden water door een sluis. Een soortgelijke centrale komt ook in de Zuid-Willemsvaart bij Bosscherveld die energie gaat leveren aan 1.275 huishoudens. Meer informatie op de www.waterkrachtcentrale-borgharen.nl

   

 • Aardgasvrije wijken

  Maastrichtse woningen worden aardgasvrij. Dat doen we geleidelijk en per wijk. Alle nieuwbouwhuizen zijn al sinds 2018 aardgasvrij. Voordat een wijk aardgasvrij wordt, is er overleg met corporaties, particuliere woningeigenaren, de Vereniging van Eigenaren en verhuurders. Uitgangspunt is dat de woonkosten niet stijgen en bewoners geen last ondervinden als zij overstappen op andere energiebronnen. 

  Woningen gebouwd vanaf 2018 betrekken hun energie van xxx. 

  De nieuwbouw Lindenkruis

  deze nieuwbouw is aangesloten op restwarmte van Sappi. Voor de industriële processen van Sappi komt veel overtollige warmte vrij (restwarmte) die nu via een warmtenet (warmwaterleidingen) xxx huizen in Lindekruis van energie voorziet. 

  Sphinkxkwartier

  De geplande woningen in het Sphinxkwartier (start xxx) worden eveneens aangesloten op de restwarmte van Sappi via een warmtenet. In de binnenstad is een groot aantal woningen al aangesloten op het bestaande binnenstedelijk warmtenet van Sappi en van Belvedère. Interessant is de ontwikkeling van het Groene Net: het doortrekken van een leiding met restwarmte van het Chemelot-terrein via Maastricht Aachen Airport naar onder andere de binnenstad.

  Aardgasvrij Nazareth

  Het proefproject Aardgasvrij Nazareth Noord is in xxx gestart. Met de woningbouwcorporaties onderzoeken we hoe we Nazareth Noord van het aardgas af kunnen koppelen en welke energiebronnen daarvoor in de plaats kunnen komen. Hier noemen wanneer project is afgerond en wat er zoal onderzocht wordt en wellicht de participatie met bewoners.

 • Gasloze vastgoedontwikkeling

  In de A2 zone is dat een bekende term en warmteterugwinning tunneldienstgebouwen. Is het de moeite dit laatste kort uit te te leggen? En er komt een aanpak voor verduurzaming van binnensportlocaties. Het gemeentelijk vastgoed wordt geleidelijk volledig energieneutraal. 

 • Grote bedrijven en industrie

  Er zijn verschillende initiatieven voor een CO2-reductie van 49% CO2 in 2030 (rijksnorm) van grote bedrijven en de industrie. Met 16 industriële bedrijven, de Universiteit Maastricht en het AZC gaan we de CO2-emissies verminderen. En we bekijken hoe nog eens 100 industriële bedrijven door samen te werken energie kunnen besparen. Eind 2020 doen er zo’n 40 bedrijven mee. Met Steelport, de staalbedrijven Beatrixhaven, gaan we aparte afspraken maken – specifiek voor de staalindustrie. We werken samen met de 8 zorginstellingen aan energiebesparing. Daarnaast komt er een energie-aanpak specifiek voor het cluster Grote Kantoren (groter dan …)

 • Horeca en kantoren

  In 2023 hebben kantoorpanden groter dan 100 m2 verplicht energielabel C. In 2050 hebben kantoren van deze omgang energielabel A en zijn ze klimaatneutraal. Om ondernemers op weg te helpen, stelt de gemeente samen met partijen een aanpak op onder de noemer Horeca, Evenementen & Kantoren. 

   

 • Regionale energiestrategie

  De ons omringende gemeenten staan voor dezelfde uitdaging. Een klimaatneutrale samenleving houdt niet op bij de gemeentegrens en opgewekte energie kunnen we samen benutten. Met de zestien Zuid-Limburgse gemeenten, en met name de Heuvellandgemeenten is een regionale energiestrategie opgesteld voor een doordachte aanpak.