Klimaatneutraal

De gemeente maakt werk van duurzame energie. Dat doen we samen met Maastrichtenaren, instellingen en bedrijven. We doen het voor de stad en met de stad.  Eén ding staat voorop: de energietransitie moeten passen in het Maastrichtse karakter van compacte, monumentale stad met een weids landschap.


 

#Missionzero Maastricht

We willen als stad klimaatneutraal zijn. Dat doen we door samen met bedrijven, organisaties en bewoners allerlei wegen te bewandelen onder de noemer #missionzeromaastricht. Samen maken kleine initiatieven en duurzame keuzes het grote verschil. Hieronder staat informatie over hoe u duurzame keuzes kunt maken. Anderen gingen u al voor. Lees hun inspirerende verhalen en nog meer tips op de website Thuis in Maastricht.

Duurzaam wonen

U kunt op verschillende manieren uw woning verduurzamen en daarbij energie en geld besparen. Hieronder vindt u een aantal handige links naar website met tips en adviezen over het verduurzamen van uw woning. 

 • PlusJeHuis | Laat het verduurzamen van uw huis aan de specialist over

  • Voor verduurzaming van uw woning met mogelijkheden als: isolatie, dubbel- of driedubbelglas, zonnepanelen of zonneboiler. U wordt volledig ontzorgd en wegwijs gemaakt hoe u dit moet organiseren en financieren.

  Energiecoaches | Boek een Energiecoach en krijg advies

  • Een energiecoach komt bij u thuis en maakt een adviesrapport op maat, specifiek voor uw woning.

  VvE-Energiebalie | Wordt als VvE op weg geholpen om te verduurzamen

  • De VvE-energiebalie is voor Maastrichtse Verenigingen van Eigenaren die zich oriënteren op de verduurzaming van hun gebouw. Neem deel aan workshops en cursussen.

  Zonatlas | Check of uw dak geschikt is voor zonnepanelen 

  • Weten of uw dak geschikt is voor zonnepanelen? Vul eenvoudig uw postcode en huisnummer in op www.zonatlas.nl en kom er direct achter hoeveel u kunt besparen!

  Groene Menukaart | Historische en monumentale panden verduurzamen

  • De Groene Menukaart helpt u om historische panden in 5 stappen te verduurzamen. Bekijk wat er voor u mogelijk is en stel zelf uw ideale menu samen.

  Enexishuis | laat u inspireren

  • Het Enexis Huis is dé plek om te bezoeken als u thuis wilt verduurzamen, maar niet goed weet waar u het beste kunt beginnen. Ervaar er hoeveel invloed uw manier van leven heeft op uw energierekening en doe tal van ideeën op.

  Monument restaureren | Tips, adviezen en financiële regelingen

  • Als u uw monument wilt verbouwen, renoveren of restaureren kunt u misschien in aanmerking komen voor een monumentensubsidie, een restauratiefondshypotheek en/of fiscaal voordeel. Dit hangt onder andere af van de status van uw monument.

   

Duurzaam reizen

In 2030 moeten alle auto' in Nederland elektrisch rijden. De laadinfrastructuur wordt daar de komende jaren op aangepast. Maastricht werkt op dit moment aan een uitbreiding van het aantal laadpalen in woonwijken en in het centrum. Als u elektrisch rijdt kunt u een openbare laadpaal aanvragen. Meer informatie vindt u op de pagina oplaadpunt elektrische auto.

Duurzaam ondernemen

Door samen te werken met een groeiend aantal bedrijven, verminderen we de CO2-uitstoot en besparen we zoveel mogelijk energie. 

Wat doet de gemeente?

Voor het eigen vastgoed beperkt de gemeente het energieverbruik, wekt energie zoveel mogelijk duurzaam op en zet bij gebrek aan een duurzaam alternatief, fossiele brandstoffen zo schoon mogelijk in. Verder let de gemeente op duurzaamheid bij de aankoop van materialen.

 • Op de gemeentelijke panden zijn inmiddels ruim 4050 zonnepanelen geplaatst die een jaarlijkse besparing oplevert van ongeveer 468 duizend CO2. Deze zonnepanelen liggen onder andere op Mosae Forum, Theater aan het Vrijthof, Centre, het Eiffelgebouw en Lumière Cinema. Verder zijn er concrete plannen voor de aanleg van twee zonneweides. In het Lanakerveld komen 125.000 zonnepanelen, goed voor de energievoorziening van 10.550 huishoudens en op de Belvédère 30.000 zonnepanelen die energie leveren aan 3.800 huishoudens. Verder kunnen we zonne-energie slim inpassen bijvoorbeeld in geluidsschermen langs wegen, of bij parkeerplaatsen. 

 • Bij P&R-locaties komen meer laadpalen en snellaadstations voor elektrische auto’s. We stimuleren emissieloze pakketbezorging en bevoorrading van winkels ipv stadsdistributie en stadslogistiek klopt dat. En we richten ons dit jaar op schone kilometers van het mkb, taxi’s en het gemeentelijke wagenpark. Meer garages krijgen laadpalen voor elektrische auto’s en er komen elektrische veegwagens. Alle stadsbussen rijden elektrisch. We starten de komende twee jaar met e-car sharing voor de stad zo mogelijk aangesloten op zonnepanelen. De elektrische laadstations van het wagenpark van Stadsbeheer zijn al gekoppeld aan de zonnepanelen op het dak. 

 • Waterkracht als energiebron komt in Nederland niet veel voor. In Borgharen wordt een waterkrachtcentrale gebouwd die zeker 99 jaar meegaat en 4.700 huishoudens voorziet van duurzame energie. Een soortgelijke centrale komt ook in de Zuid-Willemsvaart bij Bosscherveld die energie gaat leveren aan 1.275 huishoudens. Meer informatie op de www.waterkrachtcentrale-borgharen.nl

   

 • Er zijn verschillende initiatieven voor een CO2-reductie van 49% CO2 in 2030 (rijksnorm) van grote bedrijven en de industrie. Met 16 industriële bedrijven, de Universiteit Maastricht en het AZC gaan we de CO2-emissies verminderen. En we bekijken hoe nog eens 100 industriële bedrijven door samen te werken energie kunnen besparen. Eind 2020 doen er zo’n 40 bedrijven mee. Met Steelport, de staalbedrijven Beatrixhaven, gaan we aparte afspraken maken – specifiek voor de staalindustrie. We werken samen met de 8 zorginstellingen aan energiebesparing. Daarnaast komt er een energie-aanpak specifiek voor het cluster Grote Kantoren.

 • De ons omringende gemeenten staan voor dezelfde uitdaging. Een klimaatneutrale samenleving houdt niet op bij de gemeentegrens en opgewekte energie kunnen we samen benutten. Met de 16 Zuid-Limburgse gemeenten en vooral de Heuvellandgemeenten is een Regionale energiestrategie opgesteld voor een doordachte aanpak.

 • Maastrichtse woningen worden aardgasvrij. Dat doen we geleidelijk en per wijk. Alle nieuwbouwhuizen zijn al sinds 2018 aardgasvrij. Voordat een wijk aardgasvrij wordt, is er overleg met corporaties, particuliere woningeigenaren, de Vereniging van Eigenaren, verhuurders en het netwerkbedrijf. Mocht u gaan verbouwen of denkt u aan woningaanpassingen dan is het verstandig u te laten informeren door een energie-adviseur over mogelijkheden als isolatie en zonnepanelen of inductie koken. Zo voorkomt u dat u later extra alsnog extra moet investeren. Zie: energieloket Maastricht.

  Nieuwbouw Lindekruis

  Deze nieuwbouw is aangesloten op restwarmte van Sappi. Voor de industriële processen van Sappi komt veel overtollige warmte vrij (restwarmte) die nu via een warmtenet (warmwaterleidingen) 247 huizen in Lindenkruis van energie voorziet. 

  Sphinxkwartier

  De geplande woningen in het Sphinxkwartier worden eveneens aangesloten op de restwarmte van Sappi via een warmtenet. In de binnenstad is een groot aantal woningen al aangesloten op het bestaande binnenstedelijk warmtenet van Sappi en van Belvedère. Interessant is de ontwikkeling van het Groene Net: het doortrekken van een leiding met restwarmte van het Chemelot-terrein via Maastricht Aachen Airport naar onder andere de binnenstad.

Aardgas: vragen op een rij

 • Waarom moeten we van het aardgas af?

  Nederland heeft in 2015 het VN Klimaatakkoord van Parijs getekend. Daarin is vastgelegd dat de opwarming van de aarde niet meer dan 1,5 oC mag bedragen. De ondertekenaars hebben afgesproken dat hun land in 2050 klimaatneutraal is. Voor Nederland betekent dit dat wij het fossiele aardgas, waarbij CO2 vrijkomt bij de verbranding, moeten vervangen door andere duurzame energiebronnen voor ruimteverwarming en warmtapwater voor de gebouwde omgeving. Onder de gebouwde omgeving verstaan we: woningen en utiliteitsgebouwen zoals kantoren, scholen, zorginstellingen, bibliotheken, bioscopen, sportlocaties en dergelijke.

  Hoe gaan we in Nederland van het aardgas af?

  Nederland gebruikt voor het verwarmen van gebouwen aardgas en daarbij gaat het om grote aantallen: 7 miljoen woningen en 1 miljoen utiliteitsgebouwen. Die moeten allemaal overstappen op duurzame warmtebronnen. Een gevolg van de gaswinning in Groningen is dat aardbevingen ontstaan. Daarom heeft het kabinet besloten in 2030 te stoppen met de aardgaswinning in Groningen of zoveel eerder als mogelijk is.

  Ik heb toch recht op aardgas?

  Dat was zo. Er stond in de wet dat ieder huishouden recht heeft op een aardgasaansluiting en dat was een wettelijke taak van de netbeheerder. Maar die wettelijke taak is vervallen en de netbeheerder mag een gebouw niet meer aansluiten op het gasnet. Ieder huishouden heeft nu een recht op warmte. Er is al wettelijk vastgesteld dat huizen gebouwd na 1 juli 2018 geen aardgasaansluiting meer mogen hebben. Gaat u een nieuwe woning of een ander pand bouwen dan mag deze niet meer op het aardgasnet worden aangesloten.

  Wat houdt aardgasvrij in voor Maastricht?

  De Maastrichtse huishoudens gebruiken aardgas voor ruimteverwarming en warm water. Kansrijke niet-fossiele warmtebronnen voor Maastricht zijn restwarmte van de industrie (het overschot aan warmte dat de industrie niet nodig heeft voor het industriële productieproces), 100% elektrisch verwarmen, biogas en warmte uit de lucht, rivierwater of de bodem.

  Hoe gaan we in Maastricht van het aardgas af?

  Dat gebeurt geleidelijk en gebiedsgericht. De gemeente heeft een Transitievisie Warmte opgesteld in samenwerking met onder andere de rijksoverheid en netbeheerder Enexis. Die wordt nog vastgesteld in het college. Daarna wordt per wijk of buurt een plan opgesteld. Wijk voor wijk onderzoeken we hoe en binnen welke termijn deze aardgasvrij kan worden en wat het alternatief is voor aardgas.

  Welke duurzame energie komt er in mijn wijk?

  Dat kunnen we nu nog niet zeggen. Het hangt af van de beschikbaarheid van andere warmtebronnen. Voor alle wijken geldt dat op den duur alle warmte duurzaam wordt opgewekt. Het uitgangspunt is hierbij: de warmte is beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar. Sommige wijken kunnen in één keer aardgasvrij worden gemaakt met stadsverwarming (afkomstig van restwarmte van de industrie). Andere wijken liggen bijvoorbeeld te ver af van de warmtebron voor stadswarmte en kunnen beter eerst goed isoleren.

  Wanneer gaat mijn woning of wijk van het aardgas af?

  In 2030 gaat een klein deel van de wijken of de hele wijk over op een alternatief voor aardgas. Ieder vijf jaar bekijkt de gemeente in de Transitievisie Warmte welke wijken kunnen overstappen. Voor de wijken die overstappen komt er een wijkuitvoeringsplan. Dit doen we samen met de bewoners van de wijk, de netbeheerder en andere partijen in de wijk. Over ongeveer twee jaar zijn de eerste wijkuitvoeringsplannen klaar. Welke wijken als eerste aan de beurt zijn, is nog niet bekend.

  Wat kan ik zelf doen als koper?

  Er zijn altijd energiebesparende maatregelen mogelijk. Als particuliere eigenaar-bewoner van een woning kunt u terecht bij PlusjeHuis of als u in een appartement woont bij VvE Energiebalie Maastricht

  We geven alvast wat tips:

  • Goed isoleren van dak, gevels en vloer.
  • Ruimte ventileren met warmteterugwinning.
  • Plaatsen van HR++ of triple glas in de buitengevels.
  • Plaatsen van geïsoleerde buitendeuren.
  • Thermostaat ’s nachts lager zetten.
  • Stap bij een nieuwe keuken alvast over op elektrisch of inductie koken.
  • Plaatsen van zonnepanelen.

  Maar voor alles geldt: als u gaat verbouwen, houd er dan rekening mee dat u in de toekomst geen aardgasaansluiting meer heeft. Laat u adviseren door een deskundige energieadviseur-/installateur van PlusJeHuis of informeer bij de VvE Energiebalie Maastricht.

  Ik ben huurder, kan ik ook wat doen?

  Als huurder van een pand bent u in eerste instantie afhankelijk van uw verhuurder. U hoeft als huurder in principe niet zelf aan de slag. Wilt u energiebesparende maatregelen nemen in uw huurwoning, dan heeft u toestemming van uw verhuurder nodig. Vraag ook naar de energieplannen van uw verhuurder. Zo voorkomt u onnodige ingrepen aan de woning.

  Kan ik zelf mijn wijk aardgasvrij maken?

  U kunt altijd samen met de buurtgenoten een eigen initiatief starten in uw buurt. De gemeente moedigt eigen initiatieven aan en kijkt waar ze de burgers kunnen ondersteunen.

  Zijn er al woningen aardgasvrij?

  Ja. In Maastricht zijn 3.000 gebouwen in de buurten Belvédère en Céramique aangesloten op het warmtenet. Belvédère krijgt warmte geleverd door papierfabriek Sappi en Céramique van een verwarmingsinstallatie. Ook zijn er woningen met een warmtepomp.

  Zijn er ook al gebouwen aardgasvrij?

  Ja. Zwembad Geusselt gebruikt voor de verwarming warmtepompen waarbij warmte uit de bodem wordt gehaald en elektriciteit om de warmtepomp te laten functioneren. Het stadhuis aan de Markt en het stadskantoor Mosae Forum zijn aangesloten op een warmtenet van de Belvédère.

 • Wat kost het aardgasvrij maken van mijn woning?

  Dit verschilt per duurzaam alternatief. Soms zijn er bouwkundige of installatietechnische aanpassingen nodig. Dat vergt grotere investeringen. Bij een zuinigere installatie worden altijd kosten bespaard. Ook kunt u kunt u zelf elektriciteit of warmte opwekken door bijvoorbeeld zonnepanelen of zonneboilers te plaatsen.

  Wie betaalt het aardgasvrij maken van mijn woning?

  De eigenaar van het pand is verantwoordelijk voor deze investering. Bent u huurder van een woning dan is uw verhuurder verantwoordelijk. Op dit moment onderzoekt de rijksoverheid welke financiële regelingen nodig zijn om de overgang naar aardgasvrij voor iedereen betaalbaar te maken en welke subsidies eventueel beschikbaar komen.

  Wat als ik onvoldoende financiën heb voor woningaanpassingen maar wel interesse heb.

  Daarvoor zijn verschillende energieleningen beschikbaar. Voor meer informatie: duurzaam thuis (provinciale lening) of nationaal energiebespaarfonds. Laat u vooraf goed informeren over de kosten van de lening. V

  Veranderen mijn maandelijkse energiekosten als ik overstap op duurzame energie?

  Als u nu wordt aangesloten op een warmtenet dan blijven de kosten ongeveer gelijk. Er zijn weinig aanpassingen nodig aan het pand. Wel betaalt u éénmalig aansluitkosten. De hoogte ervan is per project verschillend en afhankelijk van het aantal gebouwen dat wordt aangesloten. De prijs voor warmte is nu nog gebaseerd op de aardgasprijs. Sluit u in de toekomst aan op een warmtenet, dan wordt de warmteprijs berekend op basis van de totale kosten van het warmtenet. Hierbij geldt de regel: hoe meer gebouwen aangesloten zijn op het warmtenet, hoe lager de kosten per pand.

  Is er een subsidie beschikbaar voor energiebesparing van mijn eigen huis?

  Ja. De rijksoverheid heeft een subsidie die loopt tot 31 december 2020 voor particuliere huiseigenaren en voor Verenigingen van Eigenaren een subsidie loopt tot en met 31 december 2022. Zie voor de regeling: subsidie energiebesparing eigen huis.

 • Voor wie meer wil weten over de werking van duurzame energiebronnen.

  Welke alternatieven zijn er voor aardgas in Maastricht?

  Er bestaan verschillende manieren om een gebouw te verwarmen. Het hangt af van de wijk, het type gebouw en de beschikbare duurzame energiebronnen wat de beste oplossing is. Een goede oplossing moet betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam zijn. Alternatieven zijn: warmtenet of stadsverwarming, 100% elektrisch, biogas en warmte uit de omgeving (lucht, rivierwater, bodem) via een warmtepomp.

  Wat is een warmtenet?

  Een warmtenet (ook wel stadsverwarming genoemd) is een ondergronds leidingnetwerk vergelijkbaar met ons gasnetwerk. Het warmtenetwerk bestaat uit twee geïsoleerde leidingen, één voor de aanvoer en één retourleiding. In plaats van gas, stroomt er warm water doorheen. Omdat deze leidingen goed geïsoleerd zijn is er een nieuw netwerk nodig. De bron van het warmtenet is doorgaans restwarmte van een fabriek. Omdat het water een hoge temperatuur heeft, is isolatie van het gebouw niet noodzakelijk maar wel raadzaam. U bespaart er altijd energie en kosten mee. In de nabije toekomst wordt onderzocht of er diepe aardwarmte in Zuid-Limburg bruikbaar is. Deze warmte kan dan ook eventueel beschikbaar komen via het warmtenet.

  Wat is all-electric?

  All-electric is de verzamelnaam voor oplossingen waarbij het gebouw helemaal met elektriciteit wordt verwarmd. Als het kan wordt de elektriciteit op of rond het gebouw opgewekt. Bijvoorbeeld met zonnepanelen op het dak. Elektrische warmtepompen of infraroodpanelen verwarmen vervolgens het water en de ruimtes. Als er niet genoeg elektriciteit opgewekt kan worden, gebruiken all-electric gebouwen stroom van het landelijke elektriciteitsnet. Niet alle gebouwen zijn geschikt om elektrische te verwarmen en moeten eerst daarvoor geschikt worden gemaakt.

  Wat is groen gas?

  Groen gas of biogas, wordt gemaakt van natuurlijk restmateriaal van biomassa (groente-afval, bermgras, houtafval). In Nederland is er op dit moment, en ook in 2050, te weinig groen gas beschikbaar om het aardgas volledig te vervangen. Daarom is groen gas vooral een goede oplossing als andere duurzame energiesystemen echt niet mogelijk zijn. Net als aardgas kan groen gas bij verbranding een hoge temperatuur bereiken.

  Wat is waterstof?

  Waterstof is net als aardgas een brandbaar gas. Het produceren van waterstof kost veel energie en de verwachting is dat de komende 10 jaar waterstof geen haalbaar alternatief is voor de verwarming van de woning.

  Waarom ligt de nadruk nu op het warmtenet en all-electric als vervanging voor aardgas?

  We zitten midden in de energietransitie. Een warmtenet en all-electric met warmtepompen zijn bewezen technieken en worden overal in Nederland toegepast. Iedere vijf jaar kijkt de gemeente opnieuw naar de stand van de techniek en of er onderzoek moet komen naar nieuwe technieken in combinatie met duurzame energievormen. Maar ondertussen gaan we wel door met de technieken die nu voorhanden zijn om de klimaatafspraken van 2050 te halen. Maar uiteraard staan de technologische ontwikkelingen niet stil.

  Welk alternatief gaat Maastricht gebruiken?

  Dit zal een combinatie zijn van verschillende technieken en verschilt per wijk Denk aan de aanwezigheid van voldoende lokale warmtebronnen, het type gebouwen in de wijk en de ouderdom. Een warmtenet is voor dichtbevolkte delen van de stad de beste oplossing. Bij nieuwe, minder bevolkte wijken en wijken verafgelegen van de warmtebron is het all-electric alternatief het goedkoopst omdat geen dure warmteleiding aangelegd hoeft te worden.

  Kan heel Maastricht op een warmtenet?

  Nee. Maastricht heeft eigen lokale bronnen zoals de overtollige warmte van Sappi, OI en Mosa. Daarnaast is er in de regio bij Chemelot ook veel restwarmte beschikbaar. Deze warmte kan mogelijk ook als bron dienen voor een warmtenet in Maastricht. Al deze restwarmte kan tezamen ongeveer de helft van Maastricht verwarmen. Er zijn dus aanvullende bronnen of technieken nodig.

  Hoe betaalbaar is het warmtenet voor de consument?

  De overheid beschermt de consument tegen hoge prijzen met de Warmtewet. Deze wet reguleert prijzen en tarieven. De tarieven worden nu beperkt volgens het NMDA-principe (Niet Meer Dan Anders). Op dit moment wordt deze wet uitgebreid met voorwaarden over betaalbaarheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid van levering van warmte. Met de invoering van de nieuwe Warmtewet worden de warmtetarieven vastgesteld op basis van de kosten van het warmtenet. Hoe meer gebouwen worden aangesloten op het warmtenet, hoe goedkoper per gebouw.

  Hoe betrouwbaar is een warmtenet?

  Een warmtenet is een betrouwbaar en veel gebruikt concept in Nederland en Europa. De warmtenet-installatie in het gebouw heeft geen onderhoud nodig. De leveringszekerheid van een warmtenet staat al jaren op bijna 100%. Verder is het veilig, omdat er geen verbrandingstoestellen meer in huis zijn en geen CO-vergiftiging of gasexplosies kunnen plaatsvinden.

  Kan ik zelf mijn warmteleverancier kiezen zoals ik nu ook doe met elektriciteit en gas?

  Helaas is dat nog niet mogelijk omdat de voordelen bij kleine lokale systemen niet opwegen tegen de kosten. Onder normale omstandigheden wordt voor de levering van warmte door een warmteleverancier een contract afgesloten met een looptijd van 30 jaar.

  Bestaat er al een warmtenet in Maastricht?

  Ja. In de wijken Céramique en Bélvedère liggen warmtenetten. Bélvedère is aangesloten op restwarmte van papierfabriek Sappi. De bewoners van deze wijken koken elektrisch.

  Hoe werkt het bestaande warmtenet in Bélvedère?

  Voor de productie van papier is stoom nodig voor het droogproces. Deze stoom wordt opgewekt met een ketel (boiler) door het verbranden van aardgas. De afgekoelde verbrandingsgassen die uiteindelijk niet meer bruikbaar zijn, maar wel nog een hoge temperatuur hebben, verlaten de schoorsteen. De warmte uit de afgekoelde verbrandingsgassen (het restant van de warmte), wordt via een warmtewisselaar eruit gehaald en overgebracht naar het warmtenet. Via het warmtenet in Maastricht wordt het warme water via leidingen naar de gebouwen in de buurt getransporteerd. Een ander deel van het warme water wordt gebruikt in twee koelmachines voor het maken van koud water van 12 °C.

  Hoe duurzaam is restwarmte van industrie?

  Restwarmte is CO2-vrij omdat het warmte is die momenteel ‘over’ is, maar in veel gevallen niet benut wordt. Restwarmte komt meestal uit fabrieken die fossiele brandstoffen gebruiken voor hun energieproductie, maar de restwarmte zelf is CO2-vrij. Ook fabrieken zullen vanaf 2050 duurzame brandstoffen moeten gaan gebruiken. De energietransitie is bij de industrie in volle gang.

  Wat komt er bij de aanleg van een warmtenet allemaal kijken?

  Binnenshuis zijn kleine aanpassingen nodig zoals verwijdering van de cv-ketel, het leggen of verleggen van leidingen en het plaatsen van een afleverset. De aardgasleidingen worden verwijderd en vervangen door geïsoleerde buizen die het warm water (+70 °C) kunnen transporteren. De aanleg van een warmtenet in de straten is best een operatie. Maastricht is vrij dicht bebouwd dus er kunnen in één keer heel veel gebouwen voorzien worden van duurzame warmte.

  Ga ik bij aansluiting op een warmtenet dan ook elektrisch koken?

  Ja en dat geldt ook voor de all-electric variant. Veel huishoudens zijn al overgestapt op inductie koken. Het is de meest veilige en energiezuinige manier van koken. Een inductiekookplaat werkt op stroom. Bij inductie wordt een magnetisch veld opgewekt door elektrische stroom. Als de pan op de inductieplaat wordt geplaatst, ontstaat in de pan een wervelstroom die door de weerstand van de bodem omgezet wordt in warmte. Keramisch koken kan ook. In plaats van een magnetisch veld zoals bij inductie koken, zitten er onder het keramisch glas elektrische elementen. Beide zijn mogelijk. Over het algemeen kiezen huishoudens voor inductie koken dat is sneller en veiliger.