Landmeetkundige gegevens opvragen

Soms heeft u landmeetkundige gegevens nodig. Bijvoorbeeld voor de aanvraag van een vergunning. Sommige gegevens kunt u bij de gemeente opvragen. Voor andere gegevens kunt u bij het Kadaster terecht.

Kaartmateriaal

Wij verwerken en presenteren de meest uiteenlopende informatie door middel van kaartmateriaal. Onderstaande informatie kunt u aanvragen bij de gemeente:

  • landmeetkundige inmetingen en maatvoeringswerkzaamheden
  • digitale en analoge kaartverwerking
  • in- en externe informatieverstrekking middels een (mobiele) kaartviewer. Met deze viewer wordt informatie snel opgehaald of gepresenteerd. Deze kunt u raadplegen op uw pc, tablet of app. U kunt circa 100 thema's raadplegen verdeeld over 25 categorieën.

Onze kaartinformatie is gekoppeld aan verschillende basisregistraties:

  • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
  • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
  • Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB)
  • Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse netten (WION)

Een afschrift van landmeetkundige gegevens kunt u aanvragen bij het Kadaster.