Landmeetkundige gegevens opvragen

Soms heeft u landmeetkundige gegevens nodig. Bijvoorbeeld voor het oplossen van problemen over de erfgrens of voor de aanvraag van een vergunning. De gemeente bepaalt de grens tussen uw erfgrens en die van een ander.

Kaartmateriaal

Wij verwerken en presenteren de meest uiteenlopende informatie door middel van kaartmateriaal. De volgende informatie kunt u aanvragen.

  • landmeetkundige inmetingen en maatvoeringswerkzaamheden
  • digitale en analoge kaartverwerking
  • in- en externe informatieverstrekking middels een (mobiele) kaartviewer. Met deze viewer wordt informatie snel opgehaald of gepresenteerd. Deze kunt u raadplegen op uw pc, tablet of app. U kunt circa 100 thema's raadplegen verdeeld over 25 categorieën.

Onze kaartinformatie is gekoppeld met verschillende basisregistraties;

  • Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
  • Basisregistraties Grootschalige Topografie (BGT)
  • Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB)
  • Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse netten (WION)

Een afschrift van landmeetkundige gegevens kunt u aanvragen bij het Kadaster.