Omgevingsvergunning, principeverzoek

U kunt een principeverzoek indienen als u een omgevingsvergunning nodig hebt. Dit is niet verplicht. Het principeverzoek is bedoeld om u te helpen en te adviseren bij ingewikkelde aanvragen. We kijken met u naar de technische uitgangspunten en haalbaarheid van uw plan. 

Principeverzoek

Een principeverzoek kunt u hier online aanvragen. Of indienen via Omgevingsloket Online. Een principeverzoek heet ook wel een conceptaanvraag omgevingsvergunning. Een adviseur bekijkt of uw plan voldoet aan het bestemmingsplan en/of welstandseisen. En u ontvangt een advies over de haalbaarheid. Dit is voordeliger dan meteen een omgevingsvergunning aanvragen. U bespaart immers de kosten van een eventuele aanpassing of een negatief besluit op uw aanvraag omgevingsvergunning. 

U heeft het volgende nodig

Voor het aanvragen of indienen hiervan, heeft u het volgende nodig: 

  • een overzicht van de kadastrale situatie voor en na de bouwwerkzaamheden op schaal (min. 1:1000)
  • plattegronden van alle verdiepingen op schaal (min. 1:1000) waarin u alle gewenste wijzigingen en de functie per ruimte aangeeft
  • als uw plan ook voorgelegd moet worden aan de welstands- of monumentencommissie: gevelaanzichten, principe-detailleringen en foto's van de bestaande situatie en omliggende bebouwing
  • als het gaat om een monument of Maastricht Planologisch Erfgoed, dan moet u ook een bouwhistorische verkenning aanleveren

Als het gaat over een horecabedrijf, kijk dan ook bij Horecabedrijf beginnen. 

  • Tarieven

    Het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een principeverzoek dat betrekking heeft op de bouwactiviteit, kost u 30% van de kosten voor de omgevingsvergunning. U betaalt extra als er meer advies en/of beoordeling nodig is van bijvoorbeeld de welstandscommissie. Van de legeskosten over de bouwactiviteit kan 90% verrekend worden met uw aanvraag omgevingsvergunning. Eventuele overige kosten van uw vooroverleg kunnen niet verrekend worden.

    Alle kosten vindt u in de tarieventabel van de Legesverordening fysieke diensten 2022.