Stadsvisie

In de stadsvisie is de koers van de stad Maastricht vastgelegd. Maastricht gaat deze dynamiek organiseren op drie gebieden: cultuurstad, internationale kennisstad en stedelijke woonstad. Een beeld hebben van waar je als stad naar toe wilt is essentieel. Want zonder een visie op het toekomstige Maastricht verliezen we de regie. 
Luchtfoto stationsomgeving Maastricht
Luchtfoto Maastricht

Maastricht is een dynamische stad en staat aan het begin van een uitdagende periode. Denk aan de ondertunneling van de A2, de gebiedsontwikkeling hieromheen en de grote uitbreidingslocatie Belvédère. Er is steeds meer vraag naar ruimte, maar die is beperkt. Dus moeten we daar nu al afspraken over gaan maken. Hoe? Dat is opgenomen in de Stadsvisie 2030.