Participatie bij initiatieven

Op 1 januari 2023 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Die wet onderstreept het belang van participatie: het betrekken van anderen bij je plannen. Wanneer je na 1 januari 2023 een omgevingsvergunning aanvraagt bij de gemeente, wordt ook participatie meegewogen. We kijken naar: wie u heeft betrokken, hoe u ze heeft betrokken en wat u met de resultaten heeft gedaan. Op deze pagina leest u wat wanneer er participatie wordt verwacht, hoe uitgebreid en hoe u dat kunt organiseren.

Wat kunt u zelf al doen?

 • Lees meer over waarom participatie belangrijk kan zijn voor uw initiatief
 • Plannen maak je niet alleen. Een sterk plan is geven en nemen. Wees eerlijk en duidelijk over uw plan en betrek uw omgeving erbij. Breng de verschillende belangen van buren, ondernemers, buurtverenigingen, instellingen, belangenorganisaties of overheid in beeld.  Door het organiseren van deze participatie, kan uw plan meer draagvlak krijgen. Dit kan ervoor zorgen dat er sneller een besluit wordt genomen bij de aanvraag voor een vergunning. Participatie is echter niet altijd verplicht. Ook kan het bijvoorbeeld alleen gaan om informeren van uw buren. Niet alle participatieprocessen hoeven groot en uitgebreid. 

  Participatie helpt bij het vergunproces, maar is geen garantie dat u een vergunning krijgt. Dat hangt nl. ook af van technische eisen, regels en wetten, zoals bestemmingsplannen (per 1 januari 2023 omgevingsplan). Daarnaast blijven de mogelijkheden van bezwaar en beroep altijd bestaan.

  Heeft u geen participatie georganiseerd, maar raakt uw plan wel anderen? Dan kunnen we u adviseren om alsnog de (directe) omgeving te infomeren of belangen op te halen. U kunt ervoor kiezen geen participatie te organiseren. Het is immers niet verplicht. Dat zou wel tot gevolg kunnen hebben dat er bezwaar- en/of beroepsprocedures worden gestart.

  U kunt bij het organiseren van participatie deze participatiechecklist gebruiken.

 • Wie iets merkt van uw initiatief en hoeveel mensen er iets van merken, verschilt per situatie. Het is dus belangrijk dat u de belangen en gevolgen in kaart brengt en met ons deelt. Wilt u meer informatie of voorbeelden? Kijk dan op de pagina over participatie organiseren.

  Nodig betrokkenen uit

  Breng in kaart wie iets merkt van uw plan. Kies daarna de methode waarop u met deze partijen in gesprek gaat. Om u te helpen bij het uitnodigen van mensen, vindt u hier voorbeeldbrief van een uitnodiging.

  Methodes om participatie te organiseren

  Er zijn veel manieren waarop u participatie kunt organiseren. Dit hangt af van de complexiteit van een plan en het aantal betrokkenen. Geen enkele situatie is hetzelfde. Bekijk de pagina met tips voor participatiemethodes.

  Maak een participatieverslag

  U kunt ons voorbeeld van een participatieverslag gebruiken voor uw eigen verslag. U bepaalt zelf welke punten u invult. Dat hangt af van hoe uitgebreid of ingewikkeld uw plan is. Uw verslag kunt u bespreken in het vooroverleg met de gemeente of gebruiken bij uw stukken voor de vergunningaanvraag.

 • We toetsen op verschillende manieren of we een vergunning kunnen afgeven voor uw plan. We willen weten of u anderen heeft betrokken bij uw plan. Het is onze taak om algemene belangen te wegen en te bewaken. We kijken naar het participatieverslag. Daarin moet staan wie u heeft betrokken, wat u met hun inbreng heeft gedaan en wat u denkt dat het draagvlak is voor uw plan.

 • Participatie is alleen verplicht voor ‘buitenplanse activiteiten’. Deze activiteiten zijn vastgelegd door de gemeenteraad. Is uw plan zo’n buitenplanse activiteit? Dan krijgt u informatie hierover zodra het aanmeldt bij het Omgevingsloket. We informeren u natuurlijk ook daarna bij het vergunproces.  U moet in deze gevallen dus participatie organiseren, maar u bepaalt wel zelf hoe u de omgeving betrekt. U kunt daarvoor gebruik maken van de tips in onze participatiechecklist.

 • De gemeente Maastricht kan ook initiatiefnemer zijn. Alleen of met een partner. Van ons mag u verwachten dat wij dan participatie opzetten volgens dezelfde richtlijnen. Wat we aan andere initiatiefnemers vragen, leggen we onszelf ook op.

  De komende jaren stellen we ook een Omgevingsvisie, Omgevingsplan en Omgevingsprogramma(‘s) vast. Ook daarbij organiseren we participatie. We informeren inwoners op tijd over die participatietrajecten. En als we een besluit nemen, dan laten we weten hoe we de omgeving hebben betrokken en wat we met de resultaten hebben gedaan.