Planschade, schadevergoeding

Als er een bestemmingsplan wijzigt of een omgevingsvergunning wordt afgegeven, kunt u planschade lijden. Soms betekent deze schade waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. U kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding. U kunt zowel bij gemeentelijke als bij landelijke projecten in aanmerking komen voor een schadevergoeding.

Claim indienen

Stuur een schadeclaim in per e-mail naar post [at] maastricht.nl en vermeld hierin het volgende:

 • het soort schade;
 • de oorzaak van de schade;
 • waarom u denkt dat u recht heeft op een schadevergoeding;
 • de hoogte van de gevraagde vergoeding, met onderbouwing;
 • alle schriftelijke bewijzen of foto's, die uw claim ondersteunen.

Maak meteen een afspraak met DigiD bij het GemeenteLoket om uw claim te bespreken.

Compensatie

U komt niet in aanmerking voor een vergoeding als er op een andere manier al iets voor de schade is geregeld.

 • Er zijn een aantal voorwaarden aan het krijgen van de vergoeding voor planschade, namelijk:

  • U heeft schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, niet huurder);
  • Er is schade vanwege bestemmingsplannen en/of omgevingsvergunningen;
  • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning onherroepelijk van kracht is geworden;
  • U heeft goede argumenten waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen;
  • Er is nog niet op een andere manier een tegemoetkoming voor de schade geregeld.
 • Voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen, moet de gemeente wettelijk €300 van u vragen. Als de schadevergoeding niet wordt toegekend, krijgt u het bedrag niet terug. Wordt de aanvraag geaccepteerd, dan krijgt u het bedrag terug.

 • De duur van een planschadeprocedure is gemiddeld 1 jaar.

 • Binnen 6 weken kunt u bezwaar maken tegen de beslissing. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.