Voorbereiden

U heeft een globaal beeld van de maatregelen die u in uw appartementencomplex wil treffen om te verduurzamen. U heeft al de eerste zaadjes geplant bij uw mede-eigenaren en heeft een idee over de aanwezige kennis en kunde om dit project verder vorm te geven. Nu wordt het tijd om het project concreet te maken.

Aanvullend advies

VvE's van appartementencomplexen met meer dan 10 woningen kunnen een maatwerkadviseur inschakelen om inzicht te krijgen in de verduurzamingsmogelijkheden van het complex. Ook kleinere VvE’s die al dan niet advies van een energiecoach hebben ontvangen, kunnen behoefte hebben aan (aanvullend) maatwerkadvies. Voor dit advies, het opnemen ervan in de Meerjarenonderhoudsplanning en eventueel procesbegeleiding bij de uitvoering van het plan kunt u subsidie aanvragen bij het RVO. U leest alles over de brochure over maatwerkadvies. Een maatwerkadviseur in de regio vindt u via het VvE Bouwloket.

 • Welke informatie heeft u nodig

  Juridische informatie

  Sommige maatregelen kunt u zelfstandig in uw appartement treffen, andere maatregelen moet u gezamenlijk treffen. De splitsingsacte geeft hier uitsluitsel over. Raadpleeg deze altijd alvorens maatregelen te treffen. Wilt u weten of uw VvE voldoende spaart, hoeveel stemmen nodig zijn voor de maatregelen die u wilt treffen of heeft u andere juridische vragen, wij geven u hier een aantal links naar websites die u verder kunnen helpen.

  Financiële informatie

  Er is een aantal financieringsmogelijkheden als uw VvE van plan is om te gaan verduurzamen. 

  Eigen geld (privé-investering)

  Er kan gekozen worden om de investering of een deel daarvan te verdelen onder de medebewoners. Zij kunnen er vervolgens voor kiezen dit te financieren uit hun spaargeld of daarvoor een lening af te sluiten.  

  Eigen middelen VvE

  De investering kan ook uit de eigen middelen van de VvE gefinancierd worden. Misschien heeft uw VvE voldoende middelen in het reservefonds om de maatregelen uit te voeren. Dan hebt u nog wel toestemming nodig van de Algemene Ledenvergadering (ALV).

  Subsidies

  Er zijn verschillende subsidies die u kunt aanvragen. Meer informatie over de verschillende subsidies vindt u via onderstaande links

  Leningen

  Heeft de VvE onvoldoende eigen middelen en u wilt de leden niet vragen om een eenmalige bijdrage? Dan kan de VvE er ook voor kiezen een lening af te sluiten. 

  Energy Performance Contracting (ESCo’s)

  Wilt u de garantie dat u ook écht energie bespaart? Dan kunt u een energieprestatiecontract (EPC)sluiten. Meer info vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 • Cursus voor VvE's

  Als u een intern projectteam opricht, is het belangrijk om overeenstemming te bereiken over de volmacht voor het team. We hebben een handige tool voor u met voorbeelden van een aantal principes of afspraken die belangrijk zijn voor het functioneren van het team.

  Zodra het projectteam is samengesteld, is het goed om ervoor te zorgen dat het team goed voorbereid aan de slag kan. Via de VvE-energiebalie Maastricht kunt u hiervoor de cursus VvE's met energie volgen op 14 en 28 november. Tijdens deze cursus wordt het hele verduurzamingsproces met u doorlopen. Aanmelden kan per e-mail via vve-balie [at] maastricht.nl.

 • Tips voor communicatie

  Communicatie is noodzakelijk voor het succes van het verduurzamingsproject. Of het nu gaat over communicatie binnen het projectteam, met de medebewoners of met de bouwexperts en adviseurs. Een vlot communicatieproces vergroot het vertrouwen bij de bewoners; onduidelijke communicatie leidt vaak tot onzekerheid en wantrouwen. We hebben een aantal belangrijke tips voor u verzameld om de communicatie in goede banen te leiden.

 • Besluitvorming

  Op verschillende momenten in het project is het handig om gezamenlijke besluiten te nemen, op enkele momenten is een formeel besluit noodzakelijk. We noemen er een aantal:

  • U heeft maatwerkadvies gekregen. In het rapport worden 3 scenario’s voorgesteld, oplopend in ambitieniveau. Dit is een goed moment voor een gezamenlijk besluit: welke ambitie hebben wij als VvE? Welk scenario willen we verder (laten) uitwerken?
  • Het projectteam heeft zich gevormd waarin alle nodige kennis en kunde vertegenwoordigd zijn om een verduurzamingsproject te begeleiden. Het projectteam zal gaan handelen namens de VvE en daarom moet het formeel mandaat krijgen van de algemene ledenvergadering (alv).
  • Het gekozen scenario is uitwerkt tot een concreet plan: u weet welke maatregelen uitgevoerd gaan worden, door wie en hoeveel ze kosten. Ook heeft u een uitgewerkt financieringsplan. Alvorens tot uitvoering over te gaan is er formeel akkoord van de algemene ledenvergadering nodig.
Logo Interreg North-West Europe

Mede mogelijk dankzij Interreg

De gemeente Maastricht werkt samen met andere lokale overheden en kennisinstellingen in Noordwest-Europa aan een project om het voor VvE’s zo toegankelijk mogelijk te maken om te verduurzamen. Het project Interreg legt die focus op VvE's zodat veel individuele eigenaren kunnen profiteren door enerzijds aanzienlijke financiële voordelen te realiseren en anderzijds hun CO2-voetafdruk naar beneden te brengen.

Lokale overheden nemen steeds meer hun verantwoordelijkheid voor klimaatverandering. Toch zijn veel gebouwen in Noordwest-Europa energie-inefficiënt en hebben ze een ingrijpende renovatie nodig. Als er nu geen actie wordt genomen neemt de hoge CO2-voetafdruk niet af.