Melden via app

De ‘openbare ruimte’ is een verzamelnaam voor de plekken die wij allemaal gebruiken. Zoals pleinen, wegen, sportvelden en parken. Is er iets in de openbare ruimte niet in orde? Met de Maastricht meldt App kunt u dit snel bij ons melden. Meteen op de plaats én op het moment dat u het signaleert. Denk bijvoorbeeld aan overlast door hondenpoep, gladheid in de winter, een verstopte put, of problemen met het asfalt. De app kunt u hieronder downloaden voor Iphone of Android. 

U kunt de app alleen installeren op een smartphone. Klik op een van onderstaande buttons voor het installeren van de app op uw iPhone of Android telefoon.

iPhone app

Logo App Store Apple

 

 

Android app

Logo Google Play store

Melden zonder app

Heeft u geen smartphone? Dan kunt u uw melding zonder app direct doorgeven via de button. 

Melding doorgeven

Wat kunt u melden? 

U kunt bij de gemeente terecht een melding over een stoep, straat, speelplaats of groenvoorziening in uw buurt. Bijvoorbeeld:

 • afval
 • asfalt-, klinker- en onverharde wegen
 • voetpaden en fietspaden
 • pleinen, viaducten en rotondes 
 • stoplichten
 • verkeersborden en -tekens, 
 • illegaal bouwen/slopen/gebruiken
 • milieu: verontreiniging/gevaarlijke situaties/hinder
 • straatmeubilair zoals zitbanken
 • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen
 • gladheid in de winter
 • groenvoorzieningen, zoals beschadigde bloemperken of overlast door hondenpoep
 • verstopte putten

Calamiteit

Als u een spoedeisende melding heeft buiten kantooruren, dan kun u deze 24 uur per dag telefonisch doorgeven. Bel 14 043 en blijf aan de lijn. Alleen dringende meldingen worden behandeld:

 • gevaarlijke situaties, zoals een gaslek of omgewaaide boom
 • hinderlijke situaties in het verkeer, zoals een wegverzakking, oliespoor of defect stoplicht
 • geluidsoverlast van de horeca 

Eerdere meldingen

Op de website www.burgerklacht.nl vindt u een overzichtskaart waarop u kunt zien welke meldingen zijn gemaakt en wat de status is van deze meldingen. U kunt hier alsnog uw melding doorgeven via een online formulier als u dit nog niet heeft gedaan.

Vond u deze informatie nuttig?