Melding doorgeven via app

De ‘openbare ruimte’ is een verzamelnaam voor de plekken die inwoners, bezoekers en ondernemers gebruiken. Zoals wegen, sport- en speelvelden, parken, industrie,- of bedrijfsterreinen. Is er iets in de openbare ruimte niet in orde? Met de Maastricht meldt App kunt u dit snel bij ons melden. Meteen op de plaats én op het moment dat u het signaleert. Denk bijvoorbeeld aan overlast door hondenpoep, gladheid in de winter, een verstopte put, of problemen met het asfalt.

De app kunt u hieronder downloaden voor Iphone of Android. U kunt deze app alleen installeren op een smartphone. Klik op een van onderstaande buttons voor het installeren van de app op uw iPhone of Android telefoon.

Melden zonder app
Heeft u geen smartphone? U kunt uw melding ook doorgeven via dit online formulier. Kijk eerst of de melding al is doorgegeven.

iPhone app

 

Android app

Wat kunt u melden? 

U kunt bij de gemeente terecht een melding over een stoep, straat, speelplaats of groenvoorziening in uw buurt. Bijvoorbeeld:

 • afval
 • asfalt-, klinker- en onverharde wegen
 • voetpaden en fietspaden
 • pleinen, viaducten en rotondes 
 • stoplichten
 • verkeersborden en -tekens, 
 • illegaal bouwen/slopen/gebruiken
 • milieu: verontreiniging/gevaarlijke situaties/hinder
 • straatmeubilair zoals zitbanken
 • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen
 • gladheid in de winter
 • groenvoorzieningen, zoals beschadigde bloemperken of overlast door hondenpoep
 • verstopte putten

Calamiteit

Als u een spoedeisende melding heeft buiten kantooruren, dan kun u deze 24 uur per dag telefonisch doorgeven. Bel 14 043 en blijf aan de lijn. Alleen dringende meldingen worden behandeld:

 • gevaarlijke situaties, zoals een gaslek of omgewaaide boom
 • hinderlijke situaties in het verkeer, zoals een wegverzakking, oliespoor of defect stoplicht
 • geluidsoverlast van de horeca 

Eerdere meldingen

Op de website www.burgerklacht.nl vindt u een overzichtskaart waarop u kunt zien welke meldingen zijn gemaakt en wat de status is van deze meldingen. U kunt hier alsnog uw melding doorgeven via een online formulier als u dit nog niet heeft gedaan.

Beoordeel deze pagina