Contactformulier Vastgoed

Kunt u in ons vastgoedaanbod niet vinden wat u zoekt? Geef uw wensen dan met onderstaand contactformulier aan ons door. 

Uitvoering Arrest Didam in gemeente Maastricht

Het Hoge Raad arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778) over Didam geeft een nadere invulling hoe het gelijkheidsbeginsel bij verkoop van onroerende zaken toe te passen. Omdat het gelijkheidsbeginsel op ieder privaatrechtelijk handelen van overheden van toepassing is, acht de gemeente Maastricht dit arrest over Didam tevens van toepassing op het vestigen van zakelijke rechten (zoals erfpacht of opstal) en verhuur van onroerende zaken. Derhalve op alle uitgiften van onroerende zaken, tenzij op de betreffende uitgifte de Aanbestedingswet van toepassing is.
Met de publicatie van uitgiften door de gemeente wordt transparant gehandeld en mededingingsruimte geboden, doordat gereageerd kan worden op de in de publicatie aangegeven wijze. 
De gemeente Maastricht publiceert 2 categorieën van uitgiften:  

  1. Uitgiften waarvoor meerdere gegadigden in aanmerking komen. Deze worden gepubliceerd onder vermelding van de beschikbaarheid, selectieprocedure, tijdschema en selectiecriteria; 
  2. Maatwerkuitgiften, waarbij de redenen worden aangegeven waarom specifiek met één gegadigde wordt onderhandeld.

Via onze gemeentelijke website, gemeentemaastricht.nl/vastgoed, vindt u de bedoelde publicaties over uitgiften van onroerende zaken.

Vul de voor- en achternaam in
Vul het telefoonnummer in
Interesse in
Ik ben geïnteresseerd in:
Op zoek naar
Ik ben op zoek naar:
Vul de minimum oppervlakte in (m2)
Vul de maximum oppervlakte in (m2)
Vul de minimumprijs in (niet verplicht)
Vul de maximumprijs in (niet verplicht)
Vul de locatie(s) en/of wijk(en) in waar u vastgoed zoekt
Wanneer er nog bijzonderheden zijn, kunt u dit hieronder aangeven
Voeg aanvullende informatie toe (optioneel)
Maximaal 4 bestanden.
6 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.