Coronamaatregelen bij verkiezingen

Op woensdag 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. Vanwege het coronavirus neemt de overheid maatregelen om de verkiezing zo goed mogelijk te laten verlopen.

Vroegstembureaus

Een aantal stembureaus gaat al open op maandag 15 en dinsdag 16 maart, vooral voor risicogroepen.  Hiervoor is een aantal vroegstembureaus aangewezen. 

Coronavoorschriften

Alle stembureaus zijn bezocht om te controleren of deze voldoen aan de toegankelijkheidseisen en aan de coronavoorschriften. Alle COVID-19 maatregelen moeten in elk stemlokaal worden nageleefd, om het risico op verspreiding van het coronavirus tijdens deze verkiezing zo klein mogelijk te maken.

In de stemlokalen worden de volgende maatregelen getroffen om veilig te kunnen stemmen:

  • De stemlokalen zijn zo ingericht dat u 1,5 meter afstand kunt houden van andere kiezers en van de leden van het stembureau.
  • In het stembureau wordt aangegeven hoe u moet lopen om 1,5 meter afstand te houden.
  • Kiezers en stembureauleden dragen een mondkapje.
  • Bij de ingang van het stemlokaal staat handdesinfectie voor u klaar. Hiermee kunt u uw handen bij binnenkomst en vertrek desinfecteren.
  • In elk stemlokaal staat een stembureaulid bij de ingang. Die kijkt of er voldoende ruimte is voor kiezers in het stemlokaal om 1,5 meter afstand te houden. Dit stembureaulid wijst u er ook op dat u uw handen kunt desinfecteren.
  • De stembureauleden die uw stempas aannemen dragen wegwerphandschoenen. Hetzelfde geldt voor stembureauleden die het stembiljet en het schone potlood uitreiken.
  • Om te mogen stemmen moet u uw stempas overhandigen aan het stembureau. Tussen de stembureauleden die dit werk doen en u als kiezer is een kuchscherm geplaatst.
  • U kunt uw identiteitsbewijs voor het kuchscherm tonen.
  • Het rode potlood is voor eenmalig gebruik (u mag het mee naar huis nemen).

Gezondheidscheck voor alle kiezers en stembureauleden

Gaat u in een stemlokaal stemmen, dan moet u van tevoren een gezondheidscheck doen. Deze check bestaat uit enkele vragen over het coronavirus. U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas. Doe de gezondheidscheck op de dag dat u gaat stemmen.

Als u een van die vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, dan wordt u gevraagd om niet te gaan stemmen in het stemlokaal. U kunt dan via uw stempas iemand machtigen  om uw stem voor u uit te brengen. Op de achterkant van uw stempas leest u hoe u dat doet.
Als u alle vragen uit de gezondheidscheck met ‘nee’ kunt beantwoorden, mag u naar het stemlokaal.