Basisregistratie personen, informatieverzoek

In de Basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens. De overheid gebruikt deze gegevens, maar bijvoorbeeld ook pensioenfondsen of de vakbond kunnen deze gegevens opvragen. De gemeente bepaalt wie gegevens krijgt.

 

Hoe werkt het?

U kunt een informatieverzoek indienen om uw eigen gegevens in te zien. Ook ziet u wie uw persoonsgegevens heeft geraadpleegd. U ontvangt de inzage binnen 4 weken als uw verzoek is goedgekeurd.

Let op: een informatieverzoek is geen aanvraag uittreksel basisregistratie personen.

Voorwaarden

U mag de gegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken. U krijgt alleen standaardgegevens uit de basisregistratie personen, zoals:

  • naam
  • adres
  • woonplaats

Persoonsgegevens van een ander opvragen

U kunt op dezelfde manier de persoonsgegevens in het BRP van een ander opvragen. Daarvoor heeft u toestemming van die persoon nodig. Ook moet u aangeven waar u deze gegevens voor nodig heeft.  

  • In de Basisregistratie Personen (BRP) registreert de gemeente persoonsgegevens, zoals uw voor- en achternaam, geslacht, burgerservicenummer, nationaliteit, burgerlijke staat en eventuele kinderen. De overheid gebruikt deze gegevens, maar bijvoorbeeld ook pensioenfondsen of de vakbond kunnen deze gegevens opvragen. De gemeente bepaalt wie gegevens krijgt.

    U kunt op www.wiekrijgtmijngegevens.nl bekijken welke instellingen uw gegevens krijgen. Uw eigen gegevens kunt u kosteloos inzien. Als u wilt dat niemand uw gegevens kan opvragen dan kunt u geheimhouding aanvragen.

  • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  • Inzage van uw eigen persoonsgegevens is gratis.