Bewijs van Nederlanderschap

Wilt u een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit bezit? Bijvoorbeeld omdat u naar het buitenland verhuist of gaat trouwen? Met een bewijs van Nederlanderschap kunt u uw nationaliteit aantonen. De kosten bedragen € 14,30.

Bewijs Nederlanderschap aanvragen

Een bewijs van Nederlanderschap kunt u online aanvragen (met DigiD). Voor de aanvraag heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig. Heeft u geen DigiD? Bel ons dan voor een afspraak op 14 043 of vanuit het buitenland: +31 43 350 40 40.

Voorwaarden

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit
  • U staat ingeschreven in Maastricht 
  • U vraagt het uittreksel zelf aan of u machtigt iemand om dit te doen

Niet ingeschreven in Nederland?

Staat u niet ingeschreven in Nederland, dan kunt u een Bewijs van Nederlanderschap aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar u woont.