Bewijs van Nederlanderschap

Wilt u een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit bezit? Bijvoorbeeld omdat u naar het buitenland verhuist of gaat trouwen? Met een bewijs van Nederlanderschap kunt u uw nationaliteit aantonen. De kosten bedragen € 13,80.

Hoe werkt het?

Een bewijs van Nederlanderschap kunt u online aanvragen (met DigiD). Voor de aanvraag hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig. Heeft u geen DigiD? Bel ons dan voor een afspraak op 14043 of vanuit het buitenland: +31 43 350 4040.

Voorwaarden

  • U hebt de Nederlandse nationaliteit
  • U staat ingeschreven in Maastricht 
  • U vraagt het uittreksel zelf aan of u machtigt iemand om dit te doen