Inschrijfformulier Studenten

Inschrijving in de basisregistratie personen

Registering with the local administrative authority in Maastricht

Aanduiding van verplicht veld
Family name
Given names
Date of birth
Place of birth
Country of birth
Nationality
Burgerlijke staat
Marital status

Adres huisnummer en evt toevoeging
Street + number + suffix if used in Maastricht during the study
Place of residence
Postal code
Telephone number
Copy of both sides of your identity card or passport, not a drivers license, not a residence permit*
Only one file. 3 MB limit.

Slechts één bestand.
3 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx.
Heeft u al eerder ingeschreven gestaan in een Nederlandse gemeente?
Where you registered in a Dutch city before?
Keuze
Yes /No
In which city?
Social Security Number
Als je langer dan 4 maanden van het komende half jaar in Maastricht komt wonen, ben je verplicht om je in te schrijven
in de gemeentelijke basisadministratie. Als je van plan bent korter te blijven, zal de gemeente je NIET inschrijven.
If you come to live in Maastricht for longer than 4 months of the upcoming half year, you are obliged to register with the local administrative
authority. If you intend to stay shorter, the municipality will NOT register you.
I have been living in Maastricht since (dd-mm-yyyy)
Latest country of residence (fill in the country)

* Telefoonnummer, e-mailadres en kopie paspoort worden uitsluitend gebruikt voor de inschrijving. Deze gegevens worden verwerkt volgens de privacywetgeving.
Telephone number, e-mailaddress and copy of identity will be used for the registration only. This information will be processed according to the privacylegislation.