ESF subsidie voor projecten arbeidsmarkt

ESF subsidie zet in op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente Heerlen is centrumgemeente en heeft de aanvraag verzorgd voor dit ESF-project.

De Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg zet in op de bestrijding van (jeugd)werkloosheid en de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met behulp van Europees Sociaal Fonds (ESF)-middelen kunnen jongeren worden begeleid bij het vinden van de juiste opleiding of baan en kan aandacht worden besteed aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voorbeelden van activiteiten die dankzij ESF-middelen uitgevoerd kunnen worden zijn:

  • Het inrichten van jongerenloketten;
  • Het creëren van werkervaringsplaatsen;
  • De inzet van re-integratiecoaches;
  • Het inzetten van plaatsing ondersteunende instrumenten zoals loonkostensubsidie;
  • Het begeleiden van arbeidsbelemmerden naar werk.

Om deze activiteiten zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren wordt in de Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg constructief samengewerkt tussen de drie subregio’s Maastricht-Heuvelland, Parkstad en Westelijke-Mijnstreek. Met de uitvoering van dit ESF-project wordt ook gewerkt aan het versterken van de samenwerking tussen partijen in de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg.

Logo Europese Unie - Europees sociaal fonds