Geld inzamelen

Om een collecte of (geld)inzamelactie te houden moet u een collectevergunning aanvragen. Voor een inzameling in besloten kring heeft u geen vergunning nodig. Landelijk is er een schema opgesteld van de perioden waarin landelijke verenigingen collecteren.

Landelijk schema

U vindt het schema op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Plaatselijke organisaties kunnen hun collectes organiseren in de vrije periode.  Een collectevergunning moet u minimaal 3 weken voor de collectedatum aanvragen. 

Collectestaat

Binnen 14 dagen na afloop van de collecte moet u de opbrengst schriftelijk melden met behulp van het formulier collectestaat. Doet u dat niet, dan kunnen wij een volgend collecteverzoek afwijzen.

 • Voorwaarden

  Welke instanties mogen collecteren?

  • organisaties met een CBF-erkenning
  • Maastrichtse organisaties die minimaal 3 jaar bestaan en waarvan de opbrengst ten goede komt van de organisatie

  Bij de vergunning geldt

  • dat deze een week geldig is
  • dat u de opbrengst doorgeeft aan de gemeente
  • dat u gebruik maakt van verzegelde collectebussen 
  • dat de collectant tijdens het collecteren een afschrift van de vergunning en een identiteitsbewijs kan tonen
  • dat u niet op zondag mag collecteren, mits u hiervoor een dringende reden kunt aangeven en wij hiervoor toestemming verlenen
 • Kosten

  • € 39,90 online aanvraag
  • € 43,95 schriftelijke aanvraag

  U betaalt deze kosten ook als uw aanvraag (deels) wordt afgewezen.