Gemeentelijke belastingen

Hondenbelasting

Voor elke hond die u bezit, betaalt u jaarlijks hondenbelasting aan de BsGW. De hoogte van uw hondenbelasting is afhankelijk van het aantal honden dat u heeft.

Hondenbelasting hond afmelden

Hoeveel hondenbelasting u betaalt, ligt aan het aantal honden dat u heeft. Geef een verandering in het aantal honden daarom altijd door aan de BsGW.

Kwijtschelding belastingen

U vraagt een kwijtschelding aan bij de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). 

WOZ-beschikking

De WOZ-waarde van uw pand wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. U vindt de WOZ-waarde in de WOZ-beschikking. U ontvangt deze beschikking elk jaar, meestal in februari. 

Toeristenbelasting

Ondernemers die een plek hebben waar toeristen kunnen overnachten, zoals een camping of hotel, moeten toeristenbelasting betalen aan de gemeente. U berekent dit bedrag door aan de gast in de kosten voor de overnachting.

Onroerendezaak- belasting (ozb)

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). De gemeente bepaalt de hoogte van de ozb op 1 januari.