Gemeentelijke belastingen

Hondenbelasting

Voor elke hond die u bezit, betaalt u jaarlijks hondenbelasting aan de BsGW. De hoogte van uw hondenbelasting is afhankelijk van het aantal honden dat u heeft.

WOZ-beschikking

De WOZ-waarde van uw pand wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. U ontvangt hiervoor jaarlijks een beschikking rond februari.

Kwijtschelding

U vraagt een kwijtschelding aan bij de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen).

Onroerendezaak- belasting

Als eigenaar van een onroerende zaak betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb). Wij bepalen de hoogte op 1 januari. 

Toeristenbelasting

Ondernemers moeten toeristenbelasting betalen aan de gemeente. Dit bedrag wordt doorberekend aan de klant.

Lokale Lastenmeter

Als u in Maastricht woont, kunt u met de Lokale Lastenmeter uw gemeentelijke lasten berekenen.