Grond,- en vastgoedbeleid

Het grond- en vastgoedbeleid is een van de bouwstenen en instrumenten om uitvoering te kunnen geven aan het vernieuwde ruimtelijk ordeningsbeleid van de gemeente, zoals dat vastgelegd in de Structuurvisie.

Vastgoed kopen of verkopen

Als u vastgoed van de gemeente wilt kopen of aan ons wilt verkopen, hanteren we een aantal voorwaarden en prijzen. Die vindt u uitgewerkt in vier documenten. Hiermee maken we het zaken doen met de gemeente Maastricht uniformer, transparanter en objectiever. Het vastgoed dat wij aanbieden vindt u op de pagina vastgoedmakelaar.

4 documenten

Op 12 mei 2020 is de Nota Grondprijzen 2020 vastgesteld.

Kadernota vastgoed

De gemeenteraad heeft in 2012 de kadernota grond- en vastgoedbeleid Maastricht vastgesteld. Na 7 jaar wordt deze nota geactualiseerd. Het college heeft daarom op 2 april 2019 de ‘Startnotitie actualisering kadernota grond- en vastgoedbeleid’ vastgesteld. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de Omgevingsvisie