Foto van de Don Bosco kerk in het Heugemerveld

Heugemerveld

Er gebeurt veel in Heugemerveld. Zo heeft de Lidl de Don Boscokerk gekocht. Maar er is ook nog veel onduidelijk. Servatius denkt na over de toekomst van La Bellettsa. Stichting KOM Leren denkt na over De Poort en het basisonderwijs in Heugemerveld, Randwyck en Heugem. Tijd dus om samen voor meer duidelijkheid te zorgen een plan te maken voor de toekomst.  

Plan voor de buurt

We willen samen met de buurt een plan maken voor de toekomst; de gebiedsvisie. Dit wilden we al in 2020 doen, maar corona gooide roet in het eten. In de tussentijd gebeurde er van alles in de buurt. Deze ontwikkelingen hebben invloed op het proces. Maar ze bieden ook kansen voor het ontwikkelen van een plan.

Ontmoetingsplek

Uitgangspunt bij het plan is dat rond het Kardinaal van Rossumplein ruimte is en blijft voor sociale functies zoals bijvoorbeeld een buurthuis. Dit hebben buurtbewoners aangegeven bij een brede enquête van enkele tijd geleden. Gesprekken met buurtvertegenwoordigers maken duidelijk dat deze wens er nog steeds is. Dit is overigens ook het uitgangspunt in de Omgevingsvisie die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

Samen met bewoners

Al in 2017 is een brede enquête gehouden in de buurt. Hieruit zijn een aantal wensen voor de gebiedsvisie naar voren gekomen. Wensen die nog steeds actueel zijn. Er is een werkgroep die er voor zorgt dat deze wensen onder de aandacht komen van de partijen die betrokken zijn bij de gebiedsontwikkeling. In deze werkgroep zitten ook leden van het bestuur van het buurtnetwerk. In het verdere proces van de gebiedsvisie wordt uiteraard ruimte ingebouwd om de ideeën die ontstaan in brede bijeenkomsten te toetsen bij de buurt. Meer mensen zorgen nu eenmaal voor meer en betere ideeën.

Samen met supermarkt, school en Servatius

De Lidl wil op de plek van de Don Boscokerk hun nieuwe supermarkt realiseren. Ze weten dat hun winkel belangrijk is als ontmoetingsplek in de buurt. Servatius is samen met de gemeente de eigenaar van La Bellettsa. De woningcorporatie denkt na over de herontwikkeling van dit pand. Er zijn op dit moment (te) veel leegstaande schoollokalen. En stichting KOM Leren denkt na over De Poort en het basisschoolvoorzieningen in Heugemerveld, maar ook in Randwyck en Heugem. Alle drie doen ze graag mee met de buurt en met andere partijen en willen een positieve bijdrage leveren aan de gebiedsvisie voor Heugemerveld. Ook is er al gesproken met de kinderopvang en Trajekt.

Foto van plein in het Heugemerveld

Planning

Begin 2021 plannen we een overleg met alle partijen. Of dit in fysieke vorm kan of digitaal moet is nog niet duidelijk. We willen dat iedereen kennis met elkaar maakt en we willen dat iedereen dezelfde informatie heeft. Zo kunnen er concrete vervolgafspraken voor het komende halfjaar gemaakt worden. Ook gaan we afspreken hoe we de buurtbewoners informeren over de voortgang. Het streven is om in juli 2021 een gezamenlijk plan te presenteren dat door de buurt wordt ondersteund.

Blijf op de hoogte

Via  de Facebookpagina  van buurtnetwerk Heugermerveld blijft u op de hoogte van nieuws rondom de buurtplannen. Relevante proces,- en achtergrond informatie over de plannen vindt u op deze pagina. Wilt u wekelijks op de hoogte blijven van het gemeentelijke nieuws? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief

Raadsinformatiebrief

Medio december 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. Deze kunt u raadplegen via ons raadsinformatiesysteem