slangen pompen water weg

Hoogwater Maastricht

In Maastricht zijn we maar wat trots op onze mooie Maas. Maar af en toe bezorgt ze ons de nodige kopzorgen. Op deze pagina vindt u informatie over wat u wanneer kunt doen als het water stijgt en hoe we u op de hoogte houden van de actuele situatie. U krijgt ook antwoord op veelgestelde vragen. En u leest waar u terechtkunt als u waterschade oploopt.

Oorzaak

Door het vele regenwater kunnen rioleringen vol raken. Normaal wordt water opgeslagen in de buffer van de riolering. Door dat vele regenwater kan het zo zijn dat zelfs de buffer niet meer beschikbaar is. Het riool kan dan nog overlopen richting de Maas. Maar als door regenval in de Ardennen het water in de Maas ook stijgt, ontstaan er problemen. Overal is dan te veel water: in de rioleringen en in de Maas. En dan ontstaat er wateroverlast. 

Voor en tijdens het hoogwater

Wat kunt u doen om uzelf voor te bereiden op hoogwater? En wat kunt u doen als het water stijgt en u uw woning moet verlaten?

 • Op de site Wacht niet op Water leest u wat u kunt vóór en tijdens wateroverlast. Denk aan het klaarleggen van zandzakken (verkrijgbaar bij bouwmarkten), het verplaatsten van auto’s, aan het hoog en droog leggen van waardevolle spullen. En aan het in veiligheid brengen van dieren. De stroom moet misschien afgesloten worden.

  Hoe groot de kans is dat het gebied waar u woont overstroomt kunt u checken op de website Overstroomik.nl.

 • Bij een bepaalde waterstand kan het zijn dat de Maas buiten haar oevers dreigt te gaan en dus overstroomt. Om erger te voorkomen worden dan mensen en dieren in bepaalde gebieden van tevoren al geëvacueerd.

  De actuele waterstand en waterafvoer van de Maas vindt u op de website van Rijkswaterstaat. Ook de Veiligheidsregio communiceert regelmatig over de hoeveelheid water die door de Maas wordt afgevoerd.

 • De Veiligheidsregio communiceert samen met de gemeente wanneer er wat gebeurt. Via deze kanalen en die van tv- en radiozender L1 houden we u op de hoogte. L1 is onze rampenzender.

  Zorg nu alvast dat u de gemeente Maastricht en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg volgt op Facebook en Twitter. Weet ook onze websites te vinden. En zorg dat u een radiootje op batterijen in huis heeft en die instelt op L1: FM 95.3.

 • 112 belt u alleen als u in nood bent en bij levensbedreigende situaties.

  De gemeente belt u alleen bij extreme overlast. Dat heeft te maken met de belastbaarheid van de hele calamiteitenorganisatie. Het helpen en beschermen van kwetsbare personen en objecten heeft de hoogste prioriteit. De hulpdiensten kunnen niet elke melding oppakken, we vragen hier uw begrip voor.

  Onder de vraag ‘Er staan dieren in een gebied dat bijna onderloopt. Wie bel ik?’ vindt u namen van instanties die u belt als er dieren in nood zijn. Dier in nood? Bel 0900 443 32 24.

 • Als u uw woning moet verlaten zorg er dan voor dat u de nodige voorbereidingen heeft getroffen: zorg dat dieren veilig zijn, zet de stroom uit. Neem medicatie mee die u nodig heeft. En kijk voor meer voorbereidende tips op Wacht niet op Water.

  Misschien kunt u terecht bij familie of vrienden. Als dat niet zo is, kunt u naar een opvanglocatie die de veiligheidsregio en de gemeente voor u regelen. Help ook mensen die minder mobiel zijn. Vaak wordt in geval van evacuatie ook het leger ingeschakeld. Zij patrouilleren dan ook door geëvacueerde gebieden om te zorgen dat uw huis niet onbewaakt achter blijft.

 • Rijden bussen en treinen nog? En wat doe ik met mijn auto? Zijn alle wegen open? Check dit bij de vervoersmaatschappij. Kijk op https://www.arriva.nl/ of https://www.ns.nl/ of bel 0800-02225454

  Het kan ook zijn dat parkeergarages sluiten. En dat we bepaalde wegen afsluiten omdat die overstromen. Via social media en de websites genoemd onder de vraag ‘Hoe weet ik wat ik wanneer moet doen’ houden we u op de hoogte.

 • Dier in nood? Bel 0900 4433224. Neem contact op met de Dierenambulance Limburg-Zuid of met Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten. U kunt natuurlijk ook altijd de brandweer bellen: 0900 0904.

 • Putdeksels kunnen gaan drijven en door het modderwater zijn deze niet zichtbaar. U loopt dan het risico dat u in een rioolput valt. Rij niet met uw auto door ondergelopen straten. U veroorzaakt hiermee golven die woningen kunnen binnenstromen. En u loopt een grote kans dat uw auto beschadigd raakt.

Na het hoogwater

Waar moet u aan denken als het water weer daalt? En waar kunt u terecht als u schade heeft of hulp nodig heeft bij het opruimen. U leest het hieronder.

 • Als u huis onder water heeft gestaan, is het belangrijk dat als u terug naar huis gaat, u uitkijkt met het inschakelen van de elektriciteit. Twijfelt u? Wacht dan!

  Als het water weer zakt, is er ook veel achtergebleven slib. Dit kan risico’s met zich meebrengen. Laat bijvoorbeeld kinderen niet erin spelen. En eet geen gewassen uit moestuinen die onder water stonden. GGD Zuid-Limburg geeft meer tips over gezondheidsrisico's van slib.

 • Mensen die waterschade hebben moeten contact opnemen met hun verzekeraar. Documenteer daarom de schade (maak goede foto’s of filmpjes) én leg de gemaakte kosten vast die er zijn als gevolg van schade. Op de website van het Verbond van verzekeraars staan antwoorden op veelgestelde vragen.

  Wet tegemoetkoming schade bij rampen

  Heeft u schade door het hoogwater? Dan kan het zijn dat er een regeling in het leven wordt geroepen: de Regeling Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Meldt u zich dan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor een financiële tegemoetkoming. Lukt het niet online? Neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 088 042 40 70.

  Compensatie inkomstenderving en een uitkering

  Voor informatie over het compenseren van inkomstenderving kijk op de site van de  Rijksoverheid. Voor vragen of u recht heeft op een uitkering, kunt contact opnemen met Sociale Zaken Maastricht Heuvelland of bellen met  +31 43 350 40 40.

  Nationaal Rampenfonds (NRF)

  Het Nationaal Rampenfonds geeft onder bepaalde voorwaarden eenmalig een maximaal bedrag voor huishoudens die zwaar getroffen zijn door de wateroverlast. Daarnaast kunnen verenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke organisaties een aanvraag doen bij het Rampenfonds voor financiering van herstelprojecten. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op de website van het Nationaal Rampenfonds.

  Mensen in schrijnende situaties

  Mensen die ernstig getroffen zijn en van wie de situatie schrijnend is, kunnen via de gemeente bij het NRF een aanvraag voor een kostentegemoetkoming indienen.

  Belastingdienst

  Heeft u vragen over belastingzaken naar aanleiding van de wateroverlast? Bel dan het speciale telefoonnummer 088 15 42 600 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur). Uw vragen kunt u ook mailen naar wateroverlast [at] belastingdienst.nl.

 • Een onverwachte en schokkende gebeurtenis zoals een enorme wateroverlast kan een grote impact hebben en leiden tot zorgen en mentale klachten. De GGD Zuid Limburg regelt psychosociale hulpverlening. Ook kunt u contact opnemen met Slachtofferhulp via het telefoonnummer 0900 01 01.

 • Meld u bij wij-zijn-vrijwilligers.nl. Iedereen die vrijwilligers zoekt of als vrijwilliger wil helpen kan via dit platform aan elkaar gekoppeld worden.