slangen pompen water weg

Hoogwater Maastricht

In Maastricht zijn we maar wat trots op onze mooie Maas. Maar af en toe bezorgt ze ons de nodige kopzorgen. Op deze pagina vindt u informatie over wat u wanneer kunt doen als het water stijgt en hoe we u op de hoogte houden van de actuele situatie. U krijgt ook antwoord op veelgestelde vragen. En u leest wat u moet doen bij waterschade.

Voor en tijdens het hoogwater

Wat kunt u doen om uzelf voor te bereiden op hoogwater? En wat kunt u doen als het water stijgt en u uw woning moet verlaten?

 • Op de site Wacht niet op Water leest u wat u kunt doen vóór en tijdens wateroverlast. Denk aan het klaarleggen van zandzakken (verkrijgbaar bij bouwmarkten), het verplaatsten van auto’s, aan het hoog en droog leggen van waardevolle spullen. En aan het in veiligheid brengen van dieren. De stroom moet misschien afgesloten worden.

  In de folder Bescherming tegen wateroverlast leest u wat u kunt doen om een gebouw te beschermen.

 • Bij een bepaalde waterstand kan het zijn dat de Maas buiten haar oevers dreigt te gaan en dus overstroomt. Om erger te voorkomen worden dan mensen en dieren in bepaalde gebieden van tevoren al geëvacueerd.

  De actuele waterstand en waterafvoer van de Maas vindt u op de website van Rijkswaterstaat. Ook de Veiligheidsregio communiceert regelmatig over de hoeveelheid water die door de Maas wordt afgevoerd.

  Hoe groot de kans is dat het gebied waar u woont overstroomt, kunt u checken op Overstroomik.nl

  Kijk voor informatie over de huidige waterstanden, de neerslagverwachting, droogte en andere bijzonderheden zoals waterkwaliteit op Waterbeeld Limburg.

 • De Veiligheidsregio communiceert samen met de gemeente wanneer er wat gebeurt. Via deze kanalen en die van tv- en radiozender L1 houden we u op de hoogte. L1 is onze rampenzender.

  Zorg nu alvast dat u de gemeente Maastricht en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg volgt op Facebook en Twitter. Weet ook onze websites te vinden. En zorg dat u een radiootje op batterijen in huis heeft en die instelt op L1: FM 95.3.

 • Dier in nood? Bel 0900 4433224. Neem contact op met de Dierenambulance Limburg-Zuid of met Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten. U kunt natuurlijk ook altijd de brandweer bellen: 0900 0904.

Na het hoogwater

Waar moet u aan denken als het water weer daalt? En waar kunt u terecht als u schade heeft of hulp nodig heeft bij het opruimen. U leest het hieronder.

 • Als u huis onder water heeft gestaan, is het belangrijk dat als u terug naar huis gaat, u uitkijkt met het inschakelen van de elektriciteit. Twijfelt u? Wacht dan!

  Als het water weer zakt, is er ook veel achtergebleven slib. Dit kan risico’s met zich meebrengen. Laat bijvoorbeeld kinderen niet erin spelen. En eet geen gewassen uit moestuinen die onder water stonden. GGD Zuid-Limburg geeft meer tips over gezondheidsrisico's van slib.

 • Mensen die waterschade hebben moeten contact opnemen met hun verzekeraar. Documenteer daarom de schade (maak goede foto’s of filmpjes) én leg de gemaakte kosten vast die er zijn als gevolg van schade. 

  Wet tegemoetkoming schade bij rampen

  Mogelijk wordt de Regeling Wet tegemoetkoming schade bij rampen in het leven geroepen. In dat geval leest u dit op deze pagina.

Project Zuidelijk Maasdal

De Maas en Zuid-Limburg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De rivier en haar oevers zijn een bron van werkgelegenheid, bieden ontspanning en veel mensen wonen in dit prachtige gebied. Het water heeft ook een minder mooie kant. Klimaatverandering zorgt voor extremer weer met meer kans op overstromingen en schade. Om in het gebied van de Belgische grens bij Eijsden tot en met de monding van de Geul bij Voulwames veilig te kunnen blijven wonen, werken, recreëren en varen, zijn maatregelen nodig.

In het project Zuidelijk Maasdal werken zes overheden en de omgeving samen aan een oplossing. Een oplossing waarin hoogwaterbescherming, vlot en veilig transport over water, ruimtelijke ontwikkeling en natuurversterking samen komen. Kijk voor meer informatie over het project op de website van het Zuidelijk Maasdal.