Klacht over de gemeente

Bent u niet tevreden over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente? Dan kunt u hierover een klacht indienen. Klachten mogen niet gaan over besluiten of beleid van de gemeente of over onderhoud of overlast in de openbare ruimte. 

Manieren van klacht indienen:

U kunt een klacht indienen als u:

 • een klacht heeft over hoe door een medewerker, wethouder of onderdeel van de gemeente bent behandeld;
 • uw klacht niet gaat over besluit of beleid; 
 • uw klacht niet gaat over het onderhoud of overlast in de openbare ruimte. Deze klachten moet u melden via 'Maastricht Meldt app';
 • uw klacht niet ouder is dan 1 jaar. Na 1 jaar zijn wij niet meer verplicht om uw klacht te onderzoeken.
 • Andere klachten

  Bezwaar tegen een gemeentelijk besluit

  Als u het niet eens bent met een gemeentelijke beslissing kijk dan op de pagina 'Bezwaar' hoe u uw bezwaarschrift kunt indienen.

  Klachten over beleid niet mogelijk

  U kunt geen klacht indienen over gemeentelijk beleid. 

  Openbare ruimte

  Klachten of meldingen in de openbare ruimte kunt u online doorgeven of via de Maastricht meldt app. Kijk hiervoor op de pagina 'Melding doorgeven'. 

  Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens

  De Autoriteit Persoonsgegevens is de landelijke toezichthouder op het gebied van privacy. Als u meent dat de gemeente ten onrechte uw persoonsgegevens verwerkt, of de verkeerde gegevens, en u er met de gemeente niet uitkomt, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen.

 • Termijn

  Binnen 14 weken ontvangt u van ons een reactie op uw klacht. De maximale duur van de klachtenbehandeling is 14 weken, gerekend vanaf de datum waarop u uw klacht heeft ingediend tot en met de beantwoording. De basistermijn is 10 weken, maar wij kunnen deze termijn met 4 weken verlengen.  

  Niet tevreden

  Als u niet tevreden bent over de afhandeling van u klacht dan kunt u uw klacht binnen 1 jaar voorleggen aan de Nationale Ombudsman.

 • Nationale Ombudsman