Wateroverlast

Bij extreme weersverwachtingen kunnen buien vallen die zorgen voor wateroverlast. Als extreme buien over een langere periode vallen kan de grond verzadigd raken en dichtslaan. Dit zorgt ervoor dat bij nieuwe buien wateroverlast nog sneller kan optreden.

Wateroverlast melden

U kunt water- en modderoverlast, omgevallen bomen of afgevallen takken in de openbare ruimte 24 uur per dag melden via de MijnGemeente app of bel 14 043 in een urgente situatie.

Komt de veiligheid van mensen of dieren (ernstig) in het gedrang, dan kunt u het beste de brandweer bellen. 

Bekijk ook de pagina veiligheid bij hoogwater. Hier vindt u ook de ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal 2050. 

  Volg de weersvoorspellingen zodat u, waar mogelijk, nog tijd heeft om voorbereidingen te treffen.

  • Gebruik zandzakken of zakken met grond om deuren en garagepoorten te barricaderen. Heeft u geen (zand)zakken? Gratis zakken om zelf te vullen kunt u ophalen bij de Milieuparken en bij Stadsbeheer aan de Ankerkade 275 in Maastricht. 
  • Trek roosters open van kolken langs de weg of van putten langs de stoeprand. Deze kunnen verstopt raken door vuil en resten van planten, waardoor ze het water niet meer kunnen slikken. Sluit na een bui de roosters weer.
  • Zet uw auto bij een harde bui op een hoger gelegen terrein.
  • Loop of fiets niet door ondergelopen straten. Putdeksels kunnen gaan drijven en door het modderwater zijn deze niet zichtbaar. U loopt dan het risico dat u in een rioolput valt.
  • Rij niet met uw auto door ondergelopen straten. U veroorzaakt hiermee golven die woningen kunnen binnenstromen. En u loopt een grote kans dat uw auto beschadigd raakt.
  • Verplaats geen wegafzettingen! Auto's na u kunnen de afzetting missen en dat levert gevaarlijke situaties op.

  Tips voor grondbeheerders

  • Trek dichtgeslagen grond op uw perceel los, zodat de bodem water kan blijven absorberen.
  • Zorg ervoor dat afstromend hemelwater weg kan lopen via de waterschapsbuffers.
  • Check uw land op geulen waar het water zich een weg doorheen probeert te banen. Onderbreek deze waterstromen om benedenstroomse waterschade te voorkomen. Bijvoorbeeld door strobalen te plaatsen of een dam te maken.

   

 • Bij schade aan uw eigendommen kunt u contact opnemen met uw eigen verzekeringsmaatschappij.