Informatie over corona voor ondernemers

Op de website van de Rijksoverheid vindt u alle informatie over de afgekondigde maatregelen voor ondernemers. Wij vragen u om eerst op die website te kijken. Hieronder leest u wat de Rijksmaatregelen betekenen voor de gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers. 

Lokale maatregelen Gemeente Maastricht

 1. Uitstel huurbetalingen: huurders van gemeentelijk bedrijfsmatig vastgoed of huurders van maatschappelijk vastgoed (sportverenigingen, gemeenschapshuizen, culturele instellingen) kunnen drie maanden huuruitstel krijgen. Vraag uw uitstel aan.
 2. Ruimhartig beleid gemeentelijke belastingen: de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) start in juli 2020 weer met het innen van belastingen voor ondernemers. Wel wordt hier ruimhartig mee omgegaan zodat ondernemers die de betaling niet kunnen voldoen niet te maken krijgen met (aanmanings-)kosten. Het gaat om de volgende gemeentelijke belastingen: onroerendzaakbelasting, rioolheffingen, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, precariobelasting, reclamebelasting en toeristenbelasting. Lees meer over de belastingen voor ondernemers.
 3. Snelle afhandeling facturen: de gemeente doet er alles aan om de facturen zo snel mogelijk af te handelen.
 4. Subsidies: de gemeente blijft subsidies aan (culturele) ondernemers doorbetalen. Dit voorkomt (financiële) problemen bij aanvragers. Ook kunnen ondernemers vragen om het totale subsidiebedrag als voorschot te laten uitkeren. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon.

Informatie over...

 • Evenementen

  Meer informatie over evenementen vindt u op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/horeca.  U wilt een evenement organiseren? Dan meldt u dat bij de gemeente of vraagt u een vergunning aan

 • Horeca en winkels

  Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over maatregelen en regels voor horeca.

  Hoge uitzondering: openstelling winkels Tweede Kerstdag

  Bij hoge uitzondering heeft het college van B&W besloten dat winkeliers die dat willen, hun winkel op 26 december 2020 mogen openen tussen 12.00 en 18.00 uur. Dit besluit geldt onder voorbehoud van onverwachte corona-ontwikkelingen. Mochten de landelijke en regionale maatregelen onverhoopt toch weer worden aangescherpt, dan kan dat betekenen dat openstelling op Tweede Kerstdag alsnog wordt verboden.  Meer weten over openingstijden voor winkels? Kijk op de pagina Koopavonden en koopzondagen.

  Tijdelijke sluiting horeca

  In verband met COVID-19 virus waren er vanaf 1 juni tot 1 november 2020 tijdelijke regels voor horecaondernemers van kracht. Vanaf 14 oktober 2020 moeten eet- en drinkgelegenheden gesloten zijn. Terrasexploitatie (in welke vorm dan ook) is verboden. Kijk voor actuele informatie over exploitatie van terrassen op de pagina Terras, vergunning

  Openingstijden winkels

  Check de website van Maastricht Marketing.

  Mag ik bij mijn horeca-inrichting of winkel een foodtruck, marktkraam, tent of uitgiftekar of iets dergelijks plaatsen?

  Nee, op grond van artikel 5.2.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening is het (ook buiten coronatijd) niet toegestaan zonder vergunning met een kraam of voertuig goederen te koop aan te bieden. In de nota ambulante Handel heeft het college bepaalde plaatsen in de stad aangewezen waar dit wel is toegestaan. Vanwege de coronamaatregelen mag u, voor veilige uitgifte van maaltijden, een simpele tafel (geen statafel) tegen de gevel zetten als u regulier een gevelterras heeft. Heeft u geen gevelterras? Dan mag u geen tafel plaatsen en moet u de uitgifte via raam, deur of binnen organiseren. Er mag bij het afhalen niet ter plaatse genuttigd worden.

 • Tozo

  1. Door de coronamaatregelen heb ik acute geldnood om mijn levensnoodzakelijke middelen zoals boodschappen te betalen. Wat kan ik doen? Dan kunt u een voorschot aanvragen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) die de gemeente uitvoert. U kunt op het aanvraagformulier aangeven dat u een voorschot wenst. In dat geval kunt u snel een voorschot ontvangen.
  2. Wat is de Tozo en hoe kan ik deze aanvragen? Voor ondernemers en zelfstandigen die financieel in de knel komen door de coronacrisis is de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)’ aangekondigd door de Rijksoverheid. Deze regeling wordt door de gemeente uitgevoerd.  Meer informatie en de mogelijkheid om aan te vragen vindt u op de pagina over de regeling. Heeft u vragen over uw Tozo-aanvraag? Bel dan (043) 350 60 46 of mail naar noodmaatregelondernemers [at] maastricht.nl.
  3. Kunnen Maastrichtse ondernemers die in België of Duitsland wonen al een aanvraag indienen voor de Tozo? Ondernemers die over de grens wonen en in Nederland hun bedrijf hebben gevestigd, komen niet in aanmerking voor ondersteuning voor levensonderhoud in Nederland (wel voor een lening voor het bedrijfskapitaal).

   De Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) heeft bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid haar zorgen geuit over grensondernemers en hun recht op ondersteuning. Diverse gemeenten, waaronder Maastricht, hebben aandacht gevraagd voor de problematiek van ondernemers die over de grens wonen, een bedrijf in Nederland hebben en tussen wal en schip raken voor ondersteuning in hun levensonderhoud. Het ministerie heeft hier in een brief op gereageerd en laat weten dat er niets wijzigt in de regeling.

   Als reden geeft het ministerie dat op Europees niveau afgesproken is dat elk land verantwoordelijk is voor het geven van ondersteuning in levensonderhoud (ook wel sociale bijstand genoemd) voor eigen inwoners.
  4. Waar kunnen ondernemers die in België of Duitsland wonen informatie krijgen over ondersteuning in levensonderhoud?

   Ondernemers die over de grens wonen en in Nederland hun bedrijf hebben gevestigd, komen niet in aanmerking voor ondersteuning voor levensonderhoud in Nederland. Daarvoor kunnen zij een beroep doen op hun woonland.  

   Het is op Europees niveau afgesproken dat het woonland verantwoordelijk is voor het geven van ondersteuning in levensonderhoud (ook wel sociale bijstand genoemd). In België kan het OCMW hier meer informatie over geven, in Duitsland het Jobcenter. In ieder land gelden bepaalde voorwaarden voor het ontvangen van sociale bijstand.

   In België gelden de reguliere (zwaardere) voorwaarden voor het ontvangen van leefloon. Let op! Dit is de reguliere Belgische sociale bijstandsuitkering, die qua voorwaarden niet vergelijkbaar is met de Tozo in Nederland. In het beoordelen van aanvragen van leefloon speelt het land waar de onderneming van inwoners van België gevestigd is geen rol. Dat wil zeggen dat aanvragen van mensen die in België wonen en over de grens hun bedrijf hebben (bijvoorbeeld in Nederland) via de reguliere procedure in behandeling worden genomen. In Duitsland speelt het land waar de onderneming van inwoners gevestigd is ook geen rol, aanvragen van grensondernemers worden via de reguliere procedure in behandeling genomen.

  5. Ik ben een ondernemer met AOW. Kom ik in aanmerking voor de Tozo-regeling. U komt in aanmerking voor het aanvragen van een lening voor uw bedrijfskapitaal. U kunt geen ondersteuning voor levensonderhoud aanvragen. Klik hier voor meer informatie.

  6. Bij het invullen van de aanvraag wordt een kopie van het bankafschrift gevraagd. Is dat de zakelijke of privé bankrekening (of beide)? Het gaat om een afschrift van uw privérekening.

  7. Mijn adresgegevens worden automatisch ingevuld in het aanvraagformulier nadat ik ben ingelogd met DigiD. Deze gegevens kloppen echter niet meer, maar ik kan ze niet handmatig veranderen. Wat moet ik doen? Het aanvraagproces is gekoppeld aan de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. (GBA). Dit kunt u wijzigen door uw verhuizing door te geven aan de gemeente waarin u woont. Om het aanvraagproces van deze regeling niet te vertragen, doorloopt u het aanvraagproces en mailt u tevens het juist adres met uw naam naar noodmaatregelondernemers [at] maastricht.nl.
  8. Krijg ik een ontvangstbevestiging als ik een Tozo-aanvraag afsluit/indien? Ja, u krijgt dan het volgende bericht: 'Uw aanvraag is met succes verstuurd'. Dit moet worden gezien als de ontvangstbevestiging van uw aanvraag.
 • Ondernemen over de grens

   

  Kijk voor vragen over Tozo voor grensondernemers hierboven bij het thema Tozo.  

  1. Waar vind ik informatie over ondernemen over de grens in coronatijd? Op de website van de Kamer van Koophandel en op de website van het Grensinfopunt. De belangrijkste regelingen voor grensondernemers hebben we in een schematisch overzicht geplaatst.
  2. Waar kan ik terecht als ik op zoek ben naar een zakenpartner over de grens? Een aantal Nederlandse, Duitse en Belgische werkgeversverenigingen intensiveren hun contacten. Doel is om de aangesloten bedrijven beter en sneller met elkaar in contact te brengen, zodat samenwerkingsverbanden makkelijker van de grond komen. Ga naar de website van de Euregiolocator voor meer informatie.
 • Subsidies

  1. Ik kan als culturele organisatie niet aan alle prestatieafspraken voldoen in de subsidie overeenkomst. Wat betekent dat voor de hoogte van de subsidie? Krijg ik minder, moet ik terugbetalen? 

   Voor financiële steun kunnen ondernemers in de culturele sector gebruikmaken van alle ondernemingsregelingen. Kijk bijvoorbeeld naar de steun vanuit de Tozo-regeling. Daarnaast werken de verschillende overheden (Rijk, provincie en gemeente) momenteel aan coulanceregelingen wat betreft de prestatieafspraken in de subsidieovereenkomsten.

 • Wachtvakken en looproutes

  1,5 meter afstand houden is niet altijd en overal even makkelijk. Op straat bijvoorbeeld of bij de in- en uitgang van een winkel. In de binnenstad komen daarom looproutes en wachtvakken. Een wachtvak is een gemarkeerd vak op de grond tegen en langs de gevel van uw winkel. Hier kunnen winkelbezoekers zich opstellen om drukte in de winkel te voorkomen. Via een wachtvak kunt u bezoekers ook voorsorteren op eventuele looproutes in uw winkel. Hoe en wat leest u in onze folder Spelregels wachtvakken binnenstad en Wyck. Check ook de website van Maastrichtbereikbaar.nl voor meer informatie over de campagne een veilig rondje stad, zo doe je dat.

Team Ondernemen Maastricht 

Komt u er niet uit of heeft u vragen aan de gemeente?

 • Team Ondernemen Maastricht staat voor u klaar: ondernemen [at] maastricht.nl of +31 (0)43 350 40 50 (werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur).
 • Neem voor specifieke vragen over de Tozo contact op met Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland.
  Woont u in Nederland? Bel +31 (0)43 350 60 46 of mail naar noodmaatregelondernemers [at] maastricht.nl.
  Woont u over de grens? Bel +31 (0)43 350 60 30 of mail naar bedrijfskapitaalgrensondernemers [at] maastricht.nl.

Volg Team Ondernemen Maastricht op Facebook of via LinkedIn.

Meld u aan voor de nieuwsbrief voor ondernemers.

Co-ondernemerschapsessies

Team Ondernemen Maastricht houdt iedere week een digitale sessie met ondernemers, begeleid door professionele adviseurs. De bedoeling is ervaringen uitwisselen, elkaar waar mogelijk helpen en ideeën opdoen. Aanmelden (max. 5 ondernemers per sessie) via: ondernemen [at] maastricht.nl onder vermelding van co-ondernemerschap.

Bezoek de pagina van Team Ondernemen Maastricht

Meer informatie en nuttige tips

De volgende organisaties staan ook voor u klaar: