Informatie over corona voor ondernemers

Het kabinet heeft besloten om een lockdown in te stellen. Lees daarover meer op de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u alle informatie over de afgekondigde maatregelen voor ondernemers. Wij vragen u om eerst op die website te kijken. Hieronder leest u wat de Rijksmaatregelen betekenen voor de gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers. 

Lokale maatregelen Gemeente Maastricht

 1. Uitstel huurbetalingen: huurders van gemeentelijk bedrijfsmatig vastgoed of huurders van maatschappelijk vastgoed (sportverenigingen, gemeenschapshuizen, culturele instellingen) kunnen huuruitstel krijgen. Vraag uw uitstel aan.
 2. Ruimhartig beleid gemeentelijke belastingen: de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) start in juli 2020 weer met het innen van belastingen voor ondernemers. Wel wordt hier ruimhartig mee omgegaan zodat ondernemers die de betaling niet kunnen voldoen niet te maken krijgen met (aanmanings-)kosten. Het gaat om de volgende gemeentelijke belastingen: onroerendzaakbelasting, rioolheffingen, afvalstoffenheffing, reinigingsrechten, precariobelasting, reclamebelasting en toeristenbelasting. Lees meer over de belastingen voor ondernemers.
 3. Snelle afhandeling facturen: de gemeente doet er alles aan om de facturen zo snel mogelijk af te handelen.
 4. Subsidies: de gemeente blijft subsidies aan (culturele) ondernemers doorbetalen. Dit voorkomt (financiële) problemen bij aanvragers. Ook kunnen ondernemers vragen om het totale subsidiebedrag als voorschot te laten uitkeren. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon.

Informatie over...

  1. Door de coronamaatregelen heb ik acute geldnood om mijn levensnoodzakelijke middelen zoals boodschappen te betalen. Wat kan ik doen? Dan kunt u een voorschot aanvragen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) die de gemeente uitvoert. U kunt op het aanvraagformulier aangeven dat u een voorschot wenst. In dat geval kunt u snel een voorschot ontvangen.
  2. Wat is de Tozo en hoe kan ik deze aanvragen? Voor ondernemers en zelfstandigen die financieel in de knel komen door de coronacrisis is de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)’ aangekondigd door de Rijksoverheid. Deze regeling wordt door de gemeente uitgevoerd.  Meer informatie en de mogelijkheid om aan te vragen vindt u op de pagina over de regeling. Heeft u vragen over uw Tozo-aanvraag? Bel dan (043) 350 60 46 of mail naar noodmaatregelondernemers [at] maastricht.nl.
  3. Kunnen Maastrichtse ondernemers die in België of Duitsland wonen al een aanvraag indienen voor de Tozo? Ondernemers die over de grens wonen en in Nederland hun bedrijf hebben gevestigd, komen niet in aanmerking voor ondersteuning voor levensonderhoud in Nederland (wel voor een lening voor het bedrijfskapitaal).
  4. Waar kunnen ondernemers die in België of Duitsland wonen informatie krijgen over ondersteuning in levensonderhoud?

   Ondernemers die over de grens wonen en in Nederland hun bedrijf hebben gevestigd, komen niet in aanmerking voor ondersteuning voor levensonderhoud in Nederland. Daarvoor kunnen zij een beroep doen op hun woonland.  

   Het is op Europees niveau afgesproken dat het woonland verantwoordelijk is voor het geven van ondersteuning in levensonderhoud (ook wel sociale bijstand genoemd). In België kan het OCMW hier meer informatie over geven, in Duitsland het Jobcenter. In ieder land gelden bepaalde voorwaarden voor het ontvangen van sociale bijstand.

   In België gelden de reguliere (zwaardere) voorwaarden voor het ontvangen van leefloon. Let op! Dit is de reguliere Belgische sociale bijstandsuitkering, die qua voorwaarden niet vergelijkbaar is met de Tozo in Nederland. In het beoordelen van aanvragen van leefloon speelt het land waar de onderneming van inwoners van België gevestigd is geen rol. Dat wil zeggen dat aanvragen van mensen die in België wonen en over de grens hun bedrijf hebben (bijvoorbeeld in Nederland) via de reguliere procedure in behandeling worden genomen. In Duitsland speelt het land waar de onderneming van inwoners gevestigd is ook geen rol, aanvragen van grensondernemers worden via de reguliere procedure in behandeling genomen.  Kijk voor meer informatie op: https://grenzinfo.eu/nl/informaties/werken-in-een-buurland/coronavirus-en-grensganger/

  5. Ik ben een ondernemer met AOW. Kom ik in aanmerking voor de Tozo-regeling. U komt in aanmerking voor het aanvragen van een lening voor uw bedrijfskapitaal. U kunt geen ondersteuning voor levensonderhoud aanvragen. Klik hier voor meer informatie.

  6. Bij het invullen van de aanvraag wordt een kopie van het bankafschrift gevraagd. Is dat de zakelijke of privé bankrekening (of beide)? Het gaat om een afschrift van uw privérekening.

  7. Mijn adresgegevens worden automatisch ingevuld in het aanvraagformulier nadat ik ben ingelogd met DigiD. Deze gegevens kloppen echter niet meer, maar ik kan ze niet handmatig veranderen. Wat moet ik doen? Het aanvraagproces is gekoppeld aan de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. (GBA). Dit kunt u wijzigen door uw verhuizing door te geven aan de gemeente waarin u woont. Om het aanvraagproces van deze regeling niet te vertragen, doorloopt u het aanvraagproces en mailt u tevens het juist adres met uw naam naar noodmaatregelondernemers [at] maastricht.nl.
  8. Krijg ik een ontvangstbevestiging als ik een Tozo-aanvraag afsluit/indien? Ja, u krijgt dan het volgende bericht: 'Uw aanvraag is met succes verstuurd'. Dit moet worden gezien als de ontvangstbevestiging van uw aanvraag.
 • Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over maatregelen en regels voor horeca. 

  Vanaf zaterdag 5 juni 2021 mogen terrassen buiten onder voorwaarden van 06.00 uur tot 22.00 uur open. Bekijk alle regels die gelden op het terras.

  Alle winkels mogen vanaf zaterdag 5 juni weer volgens hun reguliere tijden opengaan. Winkeltijden voor kwetsbaren worden opgeheven. Er gelden wel voorwaarden, zoals een maximum aantal klanten per m2.  

  Daarbij blijven natuurlijk de basisregels gelden zoals de mondkapjesplicht, 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. Of kijk op www.mijncoronaprotocol.nl voor de actuele richtlijnen voor ondernemers, medewerkers en klanten. Winkeliers in de binnenstad moeten rekening blijven houden met onze spelregels voor wachtvakken

  Mag ik bij mijn horeca-inrichting of winkel een foodtruck, marktkraam, tent of uitgiftekar of iets dergelijks plaatsen?

  Nee, op grond van artikel 5.2.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening is het (ook buiten coronatijd) niet toegestaan zonder vergunning met een kraam of voertuig goederen te koop aan te bieden. In de nota ambulante Handel heeft het college bepaalde plaatsen in de stad aangewezen waar dit wel is toegestaan. Door de coronamaatregelen mag u, voor veilige uitgifte van maaltijden, een simpele tafel (geen statafel) tegen de gevel zetten als u regulier een gevelterras heeft. Heeft u geen gevelterras? Dan mag u geen tafel plaatsen en moet u de uitgifte via raam, deur of binnen organiseren. Er mag bij het afhalen niet ter plaatse genuttigd worden.

 • Meer informatie over evenementen vindt u op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/horeca.  U wilt een evenement organiseren? Dan meldt u dat bij de gemeente of vraagt u een vergunning aan

  Moet de Rijksoverheid een evenement dat u organiseert verbieden door coronamaatregelen? Dan maakt de subsidieregeling evenementen het mogelijk om uw gemaakte kosten te vergoeden. Meer info: Subsidieregeling evenementen Rijksoverheid.

 •  

  Kijk voor vragen over Tozo voor grensondernemers hierboven bij het thema Tozo.  

  1. Waar vind ik informatie over ondernemen over de grens in coronatijd? Op de website van de Kamer van Koophandel en op de website van het Grensinfopunt. De belangrijkste regelingen voor grensondernemers hebben we in een schematisch overzicht geplaatst.
  2. Waar kan ik terecht als ik op zoek ben naar een zakenpartner over de grens? Een aantal Nederlandse, Duitse en Belgische werkgeversverenigingen intensiveren hun contacten. Doel is om de aangesloten bedrijven beter en sneller met elkaar in contact te brengen, zodat samenwerkingsverbanden makkelijker van de grond komen. Ga naar de website van de Euregiolocator voor meer informatie.
  1. Ik kan als culturele organisatie niet aan alle prestatieafspraken voldoen in de subsidie overeenkomst. Wat betekent dat voor de hoogte van de subsidie? Krijg ik minder, moet ik terugbetalen? 

   Om de culturele sector tijdens de coronacrisis te ondersteunen heeft de gemeente Maastricht een Herstelfonds Cultuur ingericht. Amateurkunstverenigingen, zelfstandige makers en professionele culturele instellingen kunnen tot uiterlijk 31 mei 2021 een beroep doen op ondersteuning bij tekorten als gevolg van de coronacrisis. Ook aanvragen voor cofinanciering bij het coronaproof inrichten van locaties vallen onder het Herstelfonds Cultuur.

   Voor financiële steun kunnen ondernemers in de culturele sector ook gebruikmaken van alle ondernemingsregelingen. Kijk bijvoorbeeld naar de steun vanuit de Tozo-regeling

 • Alcoholverstrekking vanuit een eet-/drinkgelegenheid voor gebruik ergens anders én in  een gesloten verpakking mag. Gebruik ter plaatse of als take away is verboden. Sowieso is alle verstrekking van alcohol (op welke manier dan ook) na 20.00 uur verboden. En let op: een beker met een deksel zoals koffie to go, is géén afgesloten verpakking.

  Het is namelijk niet de bedoeling dat mensen op straat alcohol gaan drinken. Dus het verstrekken van glühwein en chocorum in een niet afgesloten verpakking mag niet (vanuit een eet-/drinkgelegenheid of andere zaken met verstrekking take away).

   

 • Als u de noodzakelijke kosten niet zelf kan betalen, dan kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Hier vindt u ook informatie over Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

  Schuldhulpverlening voor ondernemers

  Heeft u als ondernemer hulp nodig bij het aanpakken van schulden? Neem dan contact op met het Zelfstandigenloket van Sociale Zaken via zelfstandigenloket [at] maastricht.nl of via telefoonnummer 14 043.

Economisch herstelplan Zuid-Limburgse gemeenten

De zestien Zuid-Limburgse gemeenten gaan samen werken aan een economisch herstelplan. Doel is ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis zoveel mogelijk vraaggericht te ondersteunen in hun actuele behoeften waardoor de bedrijven uiteindelijk sterker uit de crisis komen. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de ondernemerssessies die tot en met juni 2021 elke dinsdagochtend van 10.00 – 11.00 uur (vooralsnog) online worden georganiseerd.

Bezoek de pagina van Team Ondernemen Maastricht

Meer informatie en nuttige tips

De volgende organisaties staan ook voor u klaar: