Informatie over corona voor ondernemers

In maart 2020 besloot het kabinet een lockdown in te stellen. Een tweede lockdown volgde in het najaar van 2020. Inmiddels zijn de meeste maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vervallen. De fase met landelijke steunmaatregelen voor ondernemers loopt af en we gaan naar de fase van herstel. Hieronder meer informatie en nuttige tips voor ondernemers.

Informatie over...

  1. Door de coronamaatregelen heb ik acute geldnood om mijn levensnoodzakelijke middelen zoals boodschappen te betalen. Wat kan ik doen? Dan kunt u een voorschot aanvragen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) die de gemeente uitvoert. U kunt op het aanvraagformulier aangeven dat u een voorschot wenst. In dat geval kunt u snel een voorschot ontvangen.
  2. Wat is de Tozo en hoe kan ik deze aanvragen? Voor ondernemers en zelfstandigen die financieel in de knel komen door de coronacrisis is de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)’ aangekondigd door de Rijksoverheid. Deze regeling wordt door de gemeente uitgevoerd.  Meer informatie en de mogelijkheid om aan te vragen vindt u op de pagina over de regeling. Heeft u vragen over uw Tozo-aanvraag? Bel dan (043) 350 60 46 of mail naar noodmaatregelondernemers [at] maastricht.nl.
  3. Kunnen Maastrichtse ondernemers die in België of Duitsland wonen al een aanvraag indienen voor de Tozo? Ondernemers die over de grens wonen en in Nederland hun bedrijf hebben gevestigd, komen niet in aanmerking voor ondersteuning voor levensonderhoud in Nederland (wel voor een lening voor het bedrijfskapitaal).
  4. Waar kunnen ondernemers die in België of Duitsland wonen informatie krijgen over ondersteuning in levensonderhoud?

   Ondernemers die over de grens wonen en in Nederland hun bedrijf hebben gevestigd, komen niet in aanmerking voor ondersteuning voor levensonderhoud in Nederland. Daarvoor kunnen zij een beroep doen op hun woonland.  

   Het is op Europees niveau afgesproken dat het woonland verantwoordelijk is voor het geven van ondersteuning in levensonderhoud (ook wel sociale bijstand genoemd). In België kan het OCMW hier meer informatie over geven, in Duitsland het Jobcenter. In ieder land gelden bepaalde voorwaarden voor het ontvangen van sociale bijstand.

   In België gelden de reguliere (zwaardere) voorwaarden voor het ontvangen van leefloon. Let op! Dit is de reguliere Belgische sociale bijstandsuitkering, die qua voorwaarden niet vergelijkbaar is met de Tozo in Nederland. In het beoordelen van aanvragen van leefloon speelt het land waar de onderneming van inwoners van België gevestigd is geen rol. Dat wil zeggen dat aanvragen van mensen die in België wonen en over de grens hun bedrijf hebben (bijvoorbeeld in Nederland) via de reguliere procedure in behandeling worden genomen. In Duitsland speelt het land waar de onderneming van inwoners gevestigd is ook geen rol, aanvragen van grensondernemers worden via de reguliere procedure in behandeling genomen.  Kijk voor meer informatie op: https://grenzinfo.eu/nl/informaties/werken-in-een-buurland/coronavirus-en-grensganger/

  5. Ik ben een ondernemer met AOW. Kom ik in aanmerking voor de Tozo-regeling. U komt in aanmerking voor het aanvragen van een lening voor uw bedrijfskapitaal. U kunt geen ondersteuning voor levensonderhoud aanvragen. Klik hier voor meer informatie.

  6. Bij het invullen van de aanvraag wordt een kopie van het bankafschrift gevraagd. Is dat de zakelijke of privé bankrekening (of beide)? Het gaat om een afschrift van uw privérekening.

  7. Mijn adresgegevens worden automatisch ingevuld in het aanvraagformulier nadat ik ben ingelogd met DigiD. Deze gegevens kloppen echter niet meer, maar ik kan ze niet handmatig veranderen. Wat moet ik doen? Het aanvraagproces is gekoppeld aan de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. (GBA). Dit kunt u wijzigen door uw verhuizing door te geven aan de gemeente waarin u woont. Om het aanvraagproces van deze regeling niet te vertragen, doorloopt u het aanvraagproces en mailt u tevens het juist adres met uw naam naar noodmaatregelondernemers [at] maastricht.nl.
  8. Krijg ik een ontvangstbevestiging als ik een Tozo-aanvraag afsluit/indien? Ja, u krijgt dan het volgende bericht: 'Uw aanvraag is met succes verstuurd'. Dit moet worden gezien als de ontvangstbevestiging van uw aanvraag.
 • Kijk voor de actuele maatregelen voor horeca op de website van de Rijksoverheid.

  Alle winkels gaan vanaf 26 juni 2021 weer open volgens hun reguliere openingstijden. Dit betekent dat ook koopavonden weer zijn toegestaan. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. Of kijk op www.mijncoronaprotocol.nl voor de actuele richtlijnen voor ondernemers, medewerkers en klanten. Winkeliers in de binnenstad moeten rekening blijven houden met onze spelregels voor wachtvakken

  Mag ik bij mijn horeca-inrichting of winkel een foodtruck, marktkraam, tent of uitgiftekar of iets dergelijks plaatsen?

  Nee, op grond van artikel 5.2.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening is het (ook buiten coronatijd) niet toegestaan zonder vergunning met een kraam of voertuig goederen te koop aan te bieden. In de nota ambulante Handel heeft het college bepaalde plaatsen in de stad aangewezen waar dit wel is toegestaan.

 • Meer informatie over evenementen vindt u op de website van de Rijksoverheid.  U wilt een evenement organiseren? Dan meldt u dat bij de gemeente of vraagt u een vergunning aan

  Moet de Rijksoverheid een evenement dat u organiseert verbieden door coronamaatregelen? Dan maakt de subsidieregeling evenementen het mogelijk om uw gemaakte kosten te vergoeden. Meer info: Garantieregeling voor Evenementen.

 •  

  Kijk voor vragen over Tozo voor grensondernemers hierboven bij het thema Tozo.  

  1. Waar vind ik informatie over ondernemen over de grens in coronatijd? Op de website van de Kamer van Koophandel en op de website van het Grensinfopunt. De belangrijkste regelingen voor grensondernemers hebben we in een schematisch overzicht geplaatst.
  2. Waar kan ik terecht als ik op zoek ben naar een zakenpartner over de grens? Een aantal Nederlandse, Duitse en Belgische werkgeversverenigingen intensiveren hun contacten. Doel is om de aangesloten bedrijven beter en sneller met elkaar in contact te brengen, zodat samenwerkingsverbanden makkelijker van de grond komen. Ga naar de website van de Euregiolocator voor meer informatie.
  1. Ik kan als culturele organisatie niet aan alle prestatieafspraken voldoen in de subsidie overeenkomst. Wat betekent dat voor de hoogte van de subsidie? Krijg ik minder, moet ik terugbetalen? 

   Om de culturele sector tijdens de coronacrisis te ondersteunen heeft de gemeente Maastricht een Herstelfonds Cultuur ingericht. Amateurkunstverenigingen, zelfstandige makers en professionele culturele instellingen konden tot 31 mei 2021 een beroep doen op ondersteuning bij tekorten als gevolg van de coronacrisis. Inmiddels is de aanvraagtermijn afgelopen.

 • Alcoholverstrekking vanuit een eet-/drinkgelegenheid voor gebruik ergens anders én in  een gesloten verpakking mag. Gebruik ter plaatse of als take away is verboden. Sowieso is alle verstrekking van alcohol (op welke manier dan ook) vanaf 26 juni 2021 na 22.00 uur verboden. En let op: een beker met een deksel zoals koffie to go, is géén afgesloten verpakking.

   

 • Als u de noodzakelijke kosten niet zelf kan betalen, dan kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Hier vindt u ook informatie over Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

 • Heeft u als ondernemer hulp nodig bij het aanpakken van schulden? Neem dan contact op met het Zelfstandigenloket van Sociale Zaken via zelfstandigenloket [at] maastricht.nl of via telefoonnummer 14 043.

  De gemeente helpt ondernemers met schulden. Samen met een gespecialiseerd bureau voor schuldhulpverlening en de Kredietbank Limburg zorgt het Zelfstandigenloket van Sociale Zaken Maastricht Heuvelland voor een brede en snelle aanpak van de schulden. Maastrichtse ondernemers kunnen zich melden bij het Zelfstandigenloket via zelfstandigenloket [at] maastricht.nl of via telefoonnummer 14 043.

Vragen?

Neem dan contact op met Team Ondernemen Maastricht, het aanspreekpunt voor Maastrichtse ondernemers.

Bezoek de pagina van Team Ondernemen Maastricht

Meer informatie en nuttige tips

De volgende organisaties staan ook voor u klaar: