Regelingen COVID-19

Op deze pagina vindt u links naar de regelingen van de Rijksoverheid rond COVID-19. U leest ook hoe u in uitzonderlijke gevallen een ontheffing aanvraagt.

Hoe vraag ik een ontheffing aan als ik wil afwijken van de maatregelen?

Vanaf 1 december vervangt de ‘Tijdelijke wet maatregelen COVID-19’ de noodverordeningen. Door deze nieuwe wet verschuift een aantal bevoegdheden van de voorzitter veiligheidsregio naar de burgemeester. Zo kan de burgemeester vanaf 1 december ontheffingen verlenen. Een ontheffing kan aangevraagd worden als een vereniging, organisatie of instelling wilt afwijken van de maatregelen in de ministeriële regeling. Bijvoorbeeld omdat u een evenement of bijeenkomst wilt organiseren met meer mensen dan volgens de ministeriële regeling zijn toegestaan.

Onze burgemeester is zeer terughoudend in het verlenen van ontheffingen. Ze verleent alleen een ontheffing als er sprake is van een bijzondere omstandigheid én er een zwaarwegend (positief) advies van de GGD ligt. Bovendien mag het belang van de ontheffing niet in strijd zijn met het belang van de bestrijding van het coronavirus.

Bent u van mening dat uw aanvraag aan al deze voorwaarden voldoet? Vul dan het aanvraagformulier in en stuur het formulier op naar het e-mailadres ontheffing-corona [at] maastricht.nl. U krijgt dan zo snel mogelijk bericht of u in aanmerking komt voor een ontheffing.

Vraag een ontheffing aan

Meer informatie?

Wilt u meer weten over deze ontwikkelingen? Kijk dan eens op de website van de Rijksoverheid. Daar staat meer informatie over deze verandering.