Over geld

Als er gekozen wordt voor inzet van professionele hulpverlening, verloopt dit meestal via een beschikking en zijn er geen kosten voor u als ouder.

In sommige gevallen wordt de ingezette hulpverlening gefinancierd vanuit een persoonsgebonden budget (Pgb). De medewerker van team Jeugd bepaalt de hoogte van het budget, waarmee u de benodigde zorg kunt inkopen. Vervolgens moet u de rekeningen die u krijgt voor de zorg van uw kind indienen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zij betalen die rekeningen. Voorwaarde hierbij is dat u eerst de zorgovereenkomst die u met de zorgaanbieder heeft afgesloten, inlevert bij de SVB. Deze wordt ook gecontroleerd. Meer informatie over het Pgb en het indienen van rekeningen vindt u op www.svb.nl