Samen aan de slag

Als u in contact komt met team Jeugd, krijgt u een vaste contactpersoon, die samen met u aan de slag gaat. Dit doen we volgens de methode 1 Gezin, 1 Plan. Daarin staat uw gezin centraal. Er worden geen beslissingen genomen zonder uw gezin daarbij te betrekken.

We kijken altijd naar wat u zelf kan of wat de mensen in uw omgeving kunnen en willen doen. Ook onderzoeken we of we een beroep kunnen doen op voorzieningen of activiteiten in uw buurt. Als er in uw situatie sprake is van meerdere of ingewikkelde problemen, kan de medewerker van team Jeugd besluiten om jeugdhulp in te zetten. Ons uitgangspunt is altijd dat u zelf de regie houdt.

 

1. Aan tafel

Na uw telefoontje of dat van uw hulpverlener, gaan we aan tafel. En bespreken we uw hulpvraag. Wie schuiven aan? De mensen in uw gezin, familieleden en/of mensen uit uw omgeving die misschien ook kunnen helpen bij een oplossing. Ook worden eventuele hulpverleners die uw gezin al ondersteunen, gevraagd mee te denken. En uiteraard is er iemand van team Jeugd bij.

Het is slim om zelf iemand die u goed kent en vertrouwt uit te nodigen bij dat gesprek. Met twee hoor en weet u immers meer. Als u dat fijn vindt, kan ook iemand van MEE, een onafhankelijke organisatie die mensen helpt, gratis bij het gesprek aanwezig zijn. Kijk voor meer informatie op meezuidlimburg.nl, mail info@meezuidlimburg.nl of bel 088010 22 22.

We bespreken wat u zelf kunt doen om uw probleem aan te pakken. Samen met mensen uit uw omgeving bijvoorbeeld. Wat zouden zij willen en kunnen doen? Daar maken we afspraken over. Misschien is het nodig om daarnaast ook professionele hulp in te schakelen. Van een psycholoog, ergotherapeut of wijkverpleegster. Ook dat bespreken we samen.

 

2. Familiegroepsplan

Na het gesprek maken jullie, eventueel samen met de betrokken hulpverleners, een familiegroepsplan. Daarin staat kort beschreven wat er aan de hand is en wat we willen bereiken samen. Ook de gemaakte afspraken en de contactgegevens van iedereen die jullie gaat helpen, worden in dit plan opgenomen. Via het familiegroepsplan kunnen we ook alle betrokkenen in grote lijnen op de hoogte houden. Zodat iedereen goed kan afstemmen en samenwerken. En we dat ook kunnen evalueren. In sommige gevallen blijkt het opstellen van een familiegroepsplan niet nodig en wordt alleen een gespreksverslag gemaakt.

 

3. Samen aan de slag

Als het familiegroepsplan klaar is, kan iedereen aan de slag met de afspraken die zijn gemaakt. Als er in uw situatie sprake is van meerdere of ingewikkelde problemen, kan de medewerker van team Jeugd besluiten om jeugdhulp in te zetten. Dit besluit wordt vastgelegd in een brief, die een beschikking wordt genoemd. Met deze beschikking, kunt u (samen met uw contactpersoon van team Jeugd) een zorgaanbieder kiezen. De zorgaanbieder die u kiest, of al in een eerdere fase heeft gekozen, maakt vervolgens samen met u een plan van aanpak. Daarin wordt beschreven hoe jullie gaan werken aan de doelen uit het familiegroepsplan.

 

4. Zitten we op de juiste weg?

Een van de dingen die we samen vastleggen in het familiegroepsplan is na hoeveel tijd we opnieuw rond de tafel gaan met alle betrokkenen. In dit evaluatiegesprek bekijken we of we met de gemaakte afspraken en de eventueel ingezette hulpverlening op de juiste weg zitten. Soms is het nodig is om al eerder rond de tafel te gaan dan in het familiegroepsplan is afgesproken. Neem in dat geval contact op met uw contactpersoon van team Jeugd, zodat deze een nieuwe datum kan plannen.