Jeugdcultuurfonds

Via het Jeugdcultuurfonds kunnen kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen in aanmerking komen voor een vergoeding voor bijvoorbeeld danslessen, muziekles, toneelles, tekenles of DJ-les. Want meedoen aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het Jeugd Cultuur Fonds vergoedt lessen en de aanschaf van de nodige attributen, instrumenten en kleding. 

Aanvragen

Aanvragen worden gedaan door onafhankelijke intermediairs of professionals die al betrokken zijn bij het gezin. Bijvoorbeeld de leerkracht of docent, de school, de (jeugd)hulpverlener, de maatschappelijk werker van of de consulent van Sociale Zaken of het Sociaal Team. Ook de Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland kan optreden als intermediair. Het toegekende bedrag wordt direct betaald aan de instelling waar het kind les heeft. Kijk op de website van het Jeugd Cultuur Fonds voor meer informatie.